Roojai

ประกันสุขภาพที่มีอยู่ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งหรือไม่

ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งหรือไม่ (cover) | รู้ใจ

ไม่มีใครอยากที่จะป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ แต่คนส่วนใหญ่มักเลือกไม่ได้เพราะขึ้นชื่อว่าอาการเจ็บป่วยแล้ว ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเป็นโรคร้ายตอนอายุเท่าใด การทำประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราต้องเจ็บป่วยหรือนอนโรงพยาบาลจึงเป็นการวางแผนที่ดี

ประกันสุขภาพครอบคลุมผลประโยชน์ด้านใดบ้าง

 • ประกันสุขภาพจะครอบคลุมผลประโยชน์ด้านสุขภาพ เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าคุณจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินคาด
 • ผลประโยชน์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทประกัน
 • ผลประโยชน์ด้านการนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี

ประกันสุขภาพนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพรายบุคคล (ประกันสุขภาพเดี่ยว) – ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ซื้อกรมธรรม์เอาไว้ จะมีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
 2. ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม – ประกันสุขภาพประเภทนี้ นายจ้างหรือบริษัทจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการประกันจะเป็นในรูปแบบกลุ่มคนจำนวนมากภายใต้กรมธรรม์เล่มเดียวกัน

แบบความคุ้มครองของประกันสุขภาพ จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน หรือ IPD – จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น หรือต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
 2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก หรือ OPD – ประกันสุขภาพประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันแบบไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น เข้ารับการตรวจรักษาเนื่องจากอาการไข้หวัดโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ
 3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง หรือ ECIR – เป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาอันเกิดจากโรคร้ายแรง บางบริษัทครอบคลุม 30 โรคร้าย บางบริษัทครอบคลุม 40 โรคร้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัท โดยการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้เป็นการรักษาที่ซับซ้อนและอาจจะใช้เวลานาน ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง เช่น โรคหัวใจ โรคสมอง ระบบหลอดเลือดและโรคมะเร็ง
 4. ประกันมะเร็ง หรือ CR – ประกันมะเร็งนี้จะครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยบริษัทประกันจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินที่แตกต่างกันออกไป
 5. ประกันอุบัติเหตุ หรือ PA – แผนความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะครอบคลุมไปถึงเรื่องทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ บริษัทประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อต้องทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต
 6. ประกันชดเชยรายได้ – ประกันที่ให้ความคุ้มครองเรื่องการสูญเสียรายได้เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทประกันจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างที่ผู้เอาประกันนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แล้วแต่แผนที่ผู้เอาประกันเลือกว่าจะรับค่าสินไหมทดแทนวันละเท่าไหร่
ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งหรือไม่ (1) | รู้ใจ

ประกันสุขภาพคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งหรือไม่

ในแง่ของค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพจะคุ้มครองผู้เอาประกันเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเนื่องด้วยโรคมะเร็ง เช่น ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ารังสีวิทยา ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าเอ็กซเรย์ต่าง ๆ ทั้งนี้ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่ผู้เอาประกันเลือกเอาไว้ แต่ประกันสุขภาพนี้จะไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมีประกันสุขภาพอยู่แล้วถึงต้องซื้อประกันมะเร็งเพิ่ม

เมื่อแผนประกันสุขภาพที่เลือกไว้อาจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งได้ทั้งหมด ต่อไปนี้คือ เหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรซื้อประกันมะเร็งเผื่อเอาไว้

เหตุผลที่คุณควรซื้อประกันมะเร็ง เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพ

1.คุณจะมีวงเงินคุ้มครองในการรักษาโรคมะเร็ง

ในส่วนของกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง สิ่งที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษา การทำประกันมะเร็งนั้นจะช่วยคุณในเรื่องวงเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งค่าสินไหมทดแทนนี้จะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อไว้

2.ความหลากหลายของเบี้ยประกันมะเร็ง

เบี้ยประกันมะเร็งจะผกผันกับแผนความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันเลือก เช่น ต้องการวงเงินคุัมครองเท่าไหร่ในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง วงเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าห้อง ค่าแพทย์ ซึ่งบริษัทประกันมักจะทำแผนออกมาให้เลือกหลายแบบ เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อและตัดสินใจรับความคุ้มครองที่เหมาะกับสภาพทางการเงินของผู้เอาประกันและที่สำคัญคือความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันมะเร็งของผู้เอาประกัน

3.ความคุ้มครองค่าห้อง

เมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีแผนความคุ้มครองค่าห้องแตกต่างกันออกไป ลูกค้าหรือผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับตัวเองได้เลย

4.คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

เงื่อนไขความคุ้มครองของประกันมะเร็งจะอยู่ที่การออกแบบของแต่ละบริษัท แผนประกันมะเร็งของทุกบริษัทโดยส่วนใหญ่จะครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง และในบางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนให้เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง หรือในบางบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทซึ่งลูกค้าหรือผู้เอาประกันควรตอบสอบเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนการทำประกันมะเร็งทุกครั้ง

5.เพิ่มโอกาสทางการรักษาให้หายขาดได้

เมื่อเราทำประกันมะเร็งแล้ว โอกาสทางการรักษาของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าหรือผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงการรักษาที่เป็นทางเลือกได้ โดยบริษัทประกันจะมาดูแลเราในส่วนนี้ ทำให้เพิ่มโอกาสการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประกันมะเร็ง

แต่โรคมะเร็งหายขาดแล้วใช่ว่าจะไม่กลับมาเป็นอีก การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างละเอียดต่อเนื่องทุก ๆ ปี สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และการเลือกทำประกันมะเร็งหรือประกันสุขภาพเอาไว้ล่วงหน้าก็เป็นการวางแผนชีวิตที่ดี โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าเงินที่เก็บมานั้นจะหายไปกับค่ารักษาพยาบาล

รู้มั้ย ที่รู้ใจ ประกันออนไลน์ เราก็มีประกันมะเร็ง ที่ซื้อง่าย จ่ายเบา เบี้ยคงที่ 5 ปี ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และยังคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดต่าง ๆ อีกด้วย สมัครง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่เพียงตอบคำถามสุขภาพไม่กี่ข้อ แถมเบี้ยประกันมะเร็งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ดูรายละเอียดและเลือกแผนที่เหมาะกับคุณได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ FB fan page: Roojai หรือ add Official Line ของเราไว้ได้เช่นกัน