Roojai

เทคนิควางแผนซื้อประกันสุขภาพ ตอบโจทย์คนทุกวัย

ซื้อประกันสุขภาพ | ผู้สูงอายุ | วัยเด็ก | วัยรุ่น | รู้ใจ

หากคุณกำลังจะตัดสินใจทำประกันสุขภาพให้คนในครอบครัว ลองอ่านบทความนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพราะสุขภาพของคนในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่ประกันสำหรับเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงานไปจนถึงการทำประกันผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน อย่างวัยเด็กที่เล่นซนจนเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ง่าย บางช่วงอายุอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง บางช่วงอายุจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพแบบมีเงินเก็บ การวางแผนก่อนซื้อจะทำให้ได้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ที่สุด เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างเสียเปล่า เรามาดูกันว่าแต่ละช่วงอายุมีแผนประกันสุขภาพอะไรบ้างที่จำเป็น ด้านล่างนี้เลย

ประกันสุขภาพคือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าชดเชย (กรณีที่เลือกรับความคุ้มครอง) ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้เเก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยเล็กน้อย ตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แผนประกันสุขภาพอาจจะคุ้มครองโรคเฉพาะ แต่บางแผนอาจคุ้มครองมากกว่า 1 โรคเป็นต้นโดยสามารถแบ่งช่วงอายุออกได้เป็น 4 ช่วง ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น (0-20 ปี)

ช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสำหรับเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่น ควรเป็นประกันที่มีความคุ้มครองต่อการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเล่นซนมากกว่าวัยอื่น ๆ และในวัยเด็กเช่นนี้คงไม่มีใครที่จะทำประกันเพื่อไปลดหย่อนภาษี วัย 0-20 ปีจึงเหมาะกับการซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมากกว่าการทำประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ เช่น

  • วัย 0-5 ปี ร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ ภูมิต้านทานทั้งหลายยังอ่อนแอ ไม่แข็งแรงพอ จึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย บริษัทประกันฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงในการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เบี้ยประกันสุขภาพของเด็กวัยนี้เลยสูง แต่เมื่อเลย 6 ปีไปแล้ว เบี้ยประกันก็จะลดลงตามความเสี่ยงที่ลดลง
ประกันโรคร้ายแรง | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | รู้ใจ

2. วัยทำงาน (21-30 ปี)

วัยทำงานในช่วง First Jobber เป็นวัยที่เหมาะกับการวางแผนการเงิน และเป็นวัยที่ต้องมีการเสียภาษีประจำปี การซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะกับวัยทำงานแบบนี้ต้องเป็นประกันที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึงจะคุ้มค่า เช่น ประกันชีวิตและสุขภาพแบบสะสมทรัพย์ ที่ได้ทั้งความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการเก็บเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เป็นต้น 

3. วัยพร้อมที่จะมีครอบครัว (31-50 ปี)

ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่พร้อมจะสร้างครอบครัว เตรียมพร้อมสำหรับการมีลูก การซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะกับช่วงวัยนี้ ควรเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ที่สามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และเพิ่มเติมเรื่องโรคร้ายแรง โรคมะเร็งเข้าไปด้วย โดยที่สามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ 

นอกจากนี้ ประกันที่วัยนี้ควรซื้อเพิ่มเติมก็คือ ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น สมาชิกในครอบครัวจะยังสามารถมีที่อยู่อาศัยต่อไปได้ รวมไปถึงควรมองหาประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่วางแผนให้เราเมื่อยามเกษียณ เพื่อที่จะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อยามเกษียณแล้วจะไปเป็นผู้สูงอายุที่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานดูแล เพราะประกันบำนาญจะมีเงินบำเหน็จหรือบำนาญให้ได้ใช้หลังจากเกษียณไปแล้ว แถมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

4. วัยก่อนเกษียณ (51 ปีขึ้นไป)

เป็นช่วงวัยที่ร่างกายเริ่มกลับมาอ่อนแออีกครั้ง โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เริ่มปรากฏออกมา วัยนี้จึงเหมาะกับการซื้อประกันผู้สูงอายุที่คุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเรื่องกระดูกหักด้วย เพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราอายุย่างเข้าเลข 5 ความหนาแน่นของกระดูกต่าง ๆ จะลดลง มีความเสี่ยงสูงในการกระดูกหักหากหกล้ม รวมไปถึงประกันโรคร้ายและประกันมะเร็งก็มีความสำคัญกับคนช่วงวัยนี้ แต่แนะนำให้ทำก่อน ไม่ควรรอให้อายุ 50 ปีแล้วทำ ควรวางแผนการทำประกันโรคร้ายแรงไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเบี้ยประกันจะได้ไม่สูงมาก

จะเห็นได้ว่าหากเรานำเรื่องอายุเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทำประกันแล้ว จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกประกันที่เหมาะกับเราและคนที่เรารักได้ง่ายมากขึ้น เบี้ยประกันก็ไม่เสียเปล่า แถมยังได้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์กับวัยอีกต่างหาก

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)