Roojai

รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ ซื้อง่าย คุ้มครองเลย ไม่ต้องรอ

รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ (cover) | รู้ใจ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิกฤตของชาวไทยและคนทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับการแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 ที่ทำให้หลาย ๆ คน ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านสุขภาพ การทำงานและด้านการเงิน ซึ่งนอกจากจะดูแลตนเองให้ดี ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเลยก็คือ การทำประกันโควิด 19 ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ (1) | รู้ใจ

การทำประกันโควิด 19 เป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในปี 2564 ที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำประกันโควิด 19 เพิ่มขึ้น การทำประกันโควิด 19 นั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ที่จะทำให้คุณได้รับการคุ้มครองและดูแลที่ดียิ่งขึ้น ลดความกังวลได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รู้ใจก็ขอนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกยิ่งกว่าเดิม นั่นก็คือ การทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในโลกปัจจุบันที่คุณสามารถซื้อได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและไม่ต้องรอนาน โดยที่ไม่มีการจำกัดเรื่องระยะเวลา เมื่อซื้อแล้วก็สามารถคุ้มครองได้ทันที แล้ว ประกันโควิด 19 ออนไลน์ คืออะไร มีรายละเอียดและแผนการคุ้มครองอย่างไรบ้าง เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้คุณแล้ว

ทำความรู้จัก ประกันโควิด 19 ออนไลน์

ประกันโควิด 19 ออนไลน์ เป็นกรมธรรม์พิเศษที่ทางธนาคารและบริษัทประกันภัยได้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นประกันพิเศษโดยเฉพาะ ที่จะคุ้มครองผู้ทำประกันภัยในกรณีที่ได้รับการเจ็บป่วย เกิดการสูญเสียที่มาจากการติดเชื้อของไวรัส Covid-19 โดยปกติแล้ว การทำประกันโควิด 19 จะมีการทำโดยตรงกับทางธนาคารและบริษัทประกันภัย ที่จะเป็นการทำสัญญา การพูดคุยกันต่อหน้าหรือการจัดทำที่บริษัทเลย แต่เพื่อความสะดวกต่อผู้ทำประกันภัย ทำให้มีช่องทางเพิ่มเติมที่ช่วยให้ง่ายและเร็วยิ่งกว่าเดิมนั่นคือ ประกันโควิด 19 ออนไลน์

จุดเด่นของการทำ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ คือระยะเวลาการคุ้มครองที่จะเริ่มทันทีหลังจากที่คุณซื้อแล้ว โดยที่คุณไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องมีการอนุมัติหลายวัน ซื้อได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลา ซึ่งถือว่าดีต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างมาก เพราะกรมธรรม์จะคุ้มครองคุณทันที

รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ (2) | รู้ใจ

นอกจากนี้ เบี้ยประกันโควิด 19 ต่อปียังมีราคาที่ไม่แพง การทำประกันโควิด 19 ยังจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีที่เสียชีวิตหรืออาการโคม่าอีกด้วย ในส่วนของผู้ที่มีโรคประจำตัวยังสามารถทำประกันโควิด 19 ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน และจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะของผู้ป่วยใน ถ้าหากได้รับเชื้อไวรัส Covid-19

อีกหนึ่งความพิเศษของ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ ก็คือ ทางเลือกของแผนการคุ้มครอง ที่ต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกมากมายพอสมควรเลยทีเดียว คุณสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ โดย รู้ใจ ได้มีการยกตัวอย่างง่าย ๆ ด้วยการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนความคุ้มครองจาก บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รู้ใจ ที่จะมีทางเลือกให้คุณเลือกมากถึง 4 รูปแบบ โดยมีราคาเริ่มต้นแค่เพียง 350 บาทต่อปี ซึ่งจะคุ้มครองในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่

• เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคโควิด 19 เป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า สมองและระบบประสาทถูกทำลายขั้นรุนแรง
• ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคโควิด 19
• ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ด้วยโรคโควิด 19
• การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนอกเหนือจากโรคโควิด 19 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา และเสียชีวิต

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแผนคุ้มครองที่คุณเลือก ซึ่งถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือภาวะโคม่านั้นก็ได้ครอบคลุมไปกับ โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย ที่เกิดจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 อีกด้วย

อยากทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ เงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องรู้ ?

หลังจากที่ได้อ่านเกี่ยวกับความคุ้มครองและความหมายของการทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างมากกับการรับมือในปัจจุบัน แล้วถ้าหากอยากทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ดังนี้

• ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ
• ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี
• ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work Permit หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
• คุณสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 30 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ (3) | รู้ใจ

การทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ มีกรณีที่ไม่คุ้มครองหรือไม่ ?

ต้องบอกเลยว่ามี โดยทางบริษัทจะไม่มีการคุ้มครองสภาพที่ป่วยหรือได้รับการติดเชื้อมาก่อนการซื้อหรือเอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม การที่จะซื้อประกันโควิด 19 นั้น ควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนการคุ้มครองที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ามากที่สุด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า

เชื่อว่าเป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่สร้างความกังวลให้หลาย ๆ คนเลยทีเดียว สำหรับการคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า ที่ต้องบอกเลยว่าอาการของ Covid-19 นั้นรุนแรงจริง ๆ ในภาวะโคม่า ซึ่งการทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ จะครอบคลุมการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือทางแพทย์เฉพาะทางว่าเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า และ/หรือโรคปอดระยะสุดท้าย หรือ โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง ทางบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ป่วยเช่นเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดของเงินเอาประกันภัยก็จะขึ้นอยู่กับแผนการคุ้มครองที่คุณเลือกเอาไว้

ขั้นตอนการทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ที่รู้ใจ

สำหรับขั้นตอนการทำประกันโควิด 19 ออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าง่ายและไวแบบที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/covid/
  2. ดูรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
  3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
  4. ชำระเงินออนไลน์ (สามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิต)
  5. รู้ใจจะส่งอีเมล์และข้อความเพื่อยืนยันพร้อมแจ้งเลขกรมธรรม์ คุณสามารถรอรับกรมธรรม์ภายใน 14 วันและได้รับการคุ้มครองทันที
รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ (4) | รู้ใจ

ประกันโควิด 19 กับการเคลมค่ารักษาพยาบาล

หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า การทำประกันโควิด 19 ผ่านทางออนไลน์ สามารถเคลมค่ารักษาได้จริงหรือไม่ ก็ต้องบอกเลยว่าได้แน่นอน 100% โดยหลังจากที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทางผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์และตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี จะต้องทำการแจ้งและจัดส่งเอกสาร หลักฐานให้แก่บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

• แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
• ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
• ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
• เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

และนี่ก็เป็นทางเลือกในการป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ต้องบอกเลยว่าซื้อง่ายและสามารถคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม ในราคาที่คุ้มค่า ตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งยังได้รับความสะดวกอย่างมากเพราะซื้อผ่านทางออนไลน์แถมยังคุ้มครองได้ทันที รู้ใจ ประกันโควิด 19 ออนไลน์ ซื้อง่าย จ่ายเบา คุ้มครองสูง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ ของเราได้ทาง FB Fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เช่นกัน