Roojai

อัปเดต 2566 ทำใบขับขี่สากล เอกสารที่ใช้ ขับรถประเทศไหนได้บ้าง?

ทำใบขับขี่สากล | ประกันรถยนต์ | รู้ใจ

การขับรถในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปขับรถเที่ยว ทำงาน หรือใช้ชีวิตในประเทศนั้น ๆ คุณจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลหรือใบอนุญาติขับรถระหว่างประเทศ ที่สามารถทำได้ในประเทศไทยกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย และสำหรับใครที่กำลังอยากไปโรดทริปที่ต่างประเทศ อย่าลืมวางแผนระยะเวลาในการใช้งานของใบขับขี่รถยนต์ โดยรู้ใจได้รวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจ พร้อมตอบคำถาม ทั้งใบขับขี่สากล ออนไลน์ได้มั้ย ทำที่ไหน และรายละเอียดอื่น ๆ คือ

ก่อนอื่นเราต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ใบขับขี่สากล ไม่ใช่บัตรสมาร์ทการ์ด” เหมือนที่ใช้ในใบขับขี่ของไทย แต่หน้าตาจะเหมือนหนังสือเดินทางที่ระบุข้อมูลผู้ขับขี่ มีรูปของผู้ถือบัตร คำแปลหลายภาษาและรวมถึงประวัติและสถิติสำคัญในการขับขี่ใช้รถบนถนนในประเทศต่าง ๆ อีกด้วย

ใบขับขี่สากลคืออะไร?

ใบขับขี่สากล หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit หรือ IDP)” เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อให้คุณสามารถขับขี่รถในต่างประเทศ หรือดินแดนอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด การทำใบขับขี่สากลก็เพื่อการขับรถท่องเที่ยว ทำงาน หรือไปเรียนในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

อายุการใช้งานและประเทศที่สามารถใช้ได้

อายุของใบขับขี่สากลจะขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่สากลที่เราทำ โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ อายุ 1 ปี และอายุ 3 ปี ซึ่งมีข้อแตกต่างกันที่จำนวนประเทศและภาคีอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม มีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

 • ใบขับขี่อายุ 1 ปี ใช้ได้ 101 ประเทศทั่วโลก
  ใบขับขี่นี้เป็นใบอนุญาตขับระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 ซึ่งมีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 • ใบขับขี่อายุ 3 ปี ใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลก
  เป็นใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าอายุของใบอนุญาตขับรถภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมนี ลัตเวีย บราซิล สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ดังนั้นก่อนการทำใบขับขี่สากล อย่าลืมเช็คก่อนว่าเราจะนำไปใช้ที่ประเทศไหนบ้าง และมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ หรือสามารถแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ และออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้ได้อย่างถูกต้อง

ใบขับขี่สากลทำที่ไหน?

สำหรับคนที่คิดจะทำใบขับขี่สากล แต่ยังไม่ชัวร์ว่าสามารถทำที่ไหนได้บ้าง รู้ใจลิสต์มาให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ตามสถานที่ต่อไปนี้ได้เลย

 • ในพื้นที่ กทม. สามารถรับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5
 • นอกพื้นที่ กทม. สามารถรับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยสำนักงานขนส่งฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1584

ใบขับขี่สากล เอกสารที่ต้องใช้ | ประกันรถยนต์ | รู้ใจ

วิธีจองคิวทำใบขับขี่สากล

ปัจจุบันการขอใบขับขี่สากล ออนไลน์ ยังไม่สามารถทำได้ แต่สามารถจองคิวเพื่อทำใบขับขี่สากลได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) โดยแอปพลิเคชั่นนี้ยังสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ จองคิวจ่ายภาษีรถอีกด้วย หรือเว็บไซต์ DLT Smart Queue โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน
 2. เลือกสถานที่ที่สะดวกเข้าไปทำใบขับขี่
 3. เลือกประเภทบริการ โดยคลิกที่ “งานใบอนุญาต”
 4. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ คลิก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”
 5. เลือกประเภทการบริการส่วนใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล คลิก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”
 6. เลือกประเภทยานพาหนะ สามารถเลือกตามยานพาหนะที่จะใช้ได้เลย
 7. เลือกประเภทงานที่ต้องใช้ คลิก “ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”
 8. เลือกวันและเวลาที่จะเข้าไปใช้บริการ สามารถเลือกวันและเวลาที่คุณสะดวกได้เลย โดยจะต้องเลือกเฉพาะวันและเวลาที่ยังว่างอยู่ (สังเกตจากวันและเวลาที่เป็นสีเขียว)
 9. ยืนยันการจองคิว หากข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้องตามที่เลือกไว้ ให้กด “ยืนยันการจอง” ได้เลย หากไม่ถูกต้องสามารถกดย้อนกลับเพื่อแก้ไขได้

ใบขับขี่สากล เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

การทำใบขับขี่สากล เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลของทั้งกรณีคนไทยและชาวต่างชาติ มาให้คุณได้เตรียมความพร้อม ดังนี้

1. คนไทยทำใบขับขี่สากล

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) หน้าประวัติส่วนตัว และหน้าที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมฉบับจริง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
 3. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคลแบบ 5 ปี หรือตลอดชีพ พร้อมฉบับจริง
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ไม่นานเกิน 6 เดือน (จำนวน 2 รูป) 
 5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า

2. ชาวต่างชาติทำใบขับขี่สากล

 1. เอกสารสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า พร้อมเอกสารฉบับจริง
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่รับรองโดยผ่านสถานทูตหรือ ตม. ที่เป็นเอกสารฉบับจริง หรือใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยแสดงรายละเอียดที่อยู่ไว้ครบ ทั้งนี้ยังรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษที่รับรองโดยสถานทูต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ฉบับจริงและสำเนา
 3. ใบขับขี่ไทย (5 ปี หรือตลอดชีพ) ฉบับจริงและสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล

หลังจากจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นหรือหน้าเว็บไซต์ พร้อมเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ทันที

 1. ยื่นคำขอตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน แสดงตนเพื่อยื่นคำขอ ตรวจเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น/จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ
 2. ตรวจสอบเอกสารผ่าน ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาต/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

หลังจากดำเนินการทุกขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ก็จะได้รับใบขับขี่สากลเลย นอกจากนี้อย่าลืมศึกษากฎจราจรของประเทศที่ต้องการเดินทางไปให้ดี พร้อมกับเคารพกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาอื่นที่อาจตามมากวนใจคุณในอนาคต

ทำใบขับขี่สากลมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

สำหรับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทำใบขับขี่ แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 500 บาท

รวมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาทในการทำใบขับขี่สากลในแต่ละครั้ง

ใบขับขี่ไทย ใช้ได้กี่ประเทศ?

นอกจากการทำใบขับขี่สากลแล้ว ในบางประเทศใบขับขี่ไทยก็สามารถใช้ได้เช่นกัน สำหรับการขับรถหรือเช่ารถเที่ยว 9 ประเทศ ในกลุ่ม Asean Economics Community (AEC) สามารถขับรถเที่ยวแบบไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากล เพราะสามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศไทยได้ เนื่องจากเป็น “ข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน” มีดังนี้

 1. สปป.ลาว
 2. เวียดนาม
 3. กัมพูชา
 4. พม่า
 5. มาเลเซีย
 6. อินโดนีเซีย
 7. บรูไน
 8. ฟิลิปปินส์
 9. สิงคโปร์

นอกจากการทำใบขับขี่สากลแล้ว การศึกษากฎจราจร เส้นทาง และพกใบขับขี่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเราไปขับรถในประเทศอื่นยิ่งต้องระวัง เพราะอาจมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงเพื่อลดความยุ่งยากในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)