เงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยคืออะไร?

ทุนประกันคืออะไร

เงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยคืออะไร?

เงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัย คือจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยของคุณจะจ่ายให้โดยครอบคลุมการเรียกร้องสินไหมทดแทน โดยจำนวนเงินนั้นจะถูกกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ และอาจแตกต่างกันไปตามประเภทความคุ้มครองที่คุณเลือกซื้อ

เงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยคืออะไร?

ทุนประกันภัยคำนวณอย่างไร?

ทุนประกันภัยจะคำนวณตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณเลือกซื้อ สำหรับประกันสุขภาพ ทุนประกันภัยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุของผู้เอาประกันภัย สถานะสุขภาพ โรคประจำตัว และประวัติทางการแพทย์ ตลอดจนตัวเลือกความคุ้มครองที่คุณเลือก สำหรับประกันรถยนต์ ทุนประกันภัยจะพิจารณาจากรุ่นและยี่ห้อของรถของคุณ ค่าซ่อมรถโดยประมาณ ค่าอะไหล่และปริมาณอะไหล่ ข้อมูลคนขับ และปัจจัยอื่น ๆ

ทุนประกันภัยสำคัญอย่างไร?

เงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยมีความสำคัญจากหลายสาเหตุ:

ความคุ้มครอง - ทุนประกันภัยจะมอบหลักประกันทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งครอบคลุมในกรมธรรม์ของคุณ บริษัทประกันภัยมีหน้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของคุณ

ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน - ทุนประกันภัยยังส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันอีกด้วย ทุนประกันภัยที่สูงขึ้นส่งผลให้เบี้ยประกันสูงขึ้นตามลำดับ ทุนประกันภัยที่ต่ำกว่าก็จะมีค่าเบี้ยที่ย่อมเยากว่า

ข้อกำหนด - ทุนประกันภัยจะถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ผู้ขับขี่จำเป็นต้องซื้อประกันเพื่อรับผิดชอบการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นอย่างน้อย

การจัดการความเสี่ยง - วงเงินทุนประกัน จะถูกปรับแก้โดยผู้รับประกันภัยตามการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์หรือประเภทของกรมธรรม์

ฉันควรมีทุนประกันเท่าไหร่?

การเลือกทุนประกันภัย ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคุณ โดยคุณต้องคำนึงถึงระยะเวลาความคุ้มครอง เหตุการณ์ที่ครอบคลุม และทุนประกันต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

ตัวอย่างเช่น - คุณควรพิจารณาอายุ ความเสี่ยง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ประวัติทางการแพทย์ และไลฟ์สไตล์ของคุณก่อนที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันมะเร็ง ดังนั้นหากคุณเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งการทำเคมีบำบัด ยาตามใบสั่งแพทย์ และค่ารักษาพยาบาลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นคุณควรเลือกทุนประกันที่สูงขึ้น เพื่อเหมาะกับการรักษาพยาบาล

ประกันจะยังคุ้มครองมั้ย หากคุณกระทำนอกเงื่อนไข?

“การกระทำนอกเงื่อนไข” หมายความว่า การเคลมประกันเกินกว่าเงื่อนไขที่คุ้มครองในกรมธรรม์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ หรือเสพยาเสพติดระหว่างขับรถ แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัยมักจะปฏิเสธการเคลมประกันของคุณ

ทุนประกันมีผลต่อเบี้ยประกัน

ความแตกต่างของทุนประกันแต่ละประเภท?

ทุนประกันโดยทั่วไปมี 4 ประเภท คือ

  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด - คือจำนวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์ประกันภัยจะจ่ายสำหรับการเคลมประกันที่ครอบคลุม หากคุณเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ โดยทุนประกันความรับผิดจะระบุเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดต่อรถของคุณ 400,000 บาท การบาดเจ็บทางร่างกายได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ค่าเสียหายส่วนแรก - ค่าเสียหายส่วนแรกคือ จำนวนเงินที่คุณต้องรับผิดชอบในการจ่ายก่อนที่กรมธรรม์ประกันของคุณจะเริ่มครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหลือ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ และคุณเสียความเสียหายจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท คุณจะต้องจ่ายเงิน 1,000 บาทก่อน และบริษัทประกันของคุณจะออกส่วนที่เหลืออีก 4,000 บาท
  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวม - คือจำนวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์ประกันภัยจะจ่ายให้ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่มีวงเงินรวม 1,000,000 บาท หมายความว่ากรมธรรม์จะจ่ายสินไหมสูงสุดถึง 1,000,000 บาทตลอดอายุกรมธรรม์ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนการเคลม
  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง - คือจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยของคุณจะจ่ายสำหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย 1,000,000 บาทต่อคนต่ออุบัติเหตุ หมายความว่าบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินให้สูงสุด 1,000,000 บาทสำหรับทุกเหตุการณ์

“ทุนประกัน” และ "ทุนประกันชีวิต" แตกต่างกันอย่างไร?

“ทุนประกัน” เป็นคำที่ใช้ในประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันทรัพย์สิน ในกรณีคุ้มครองความเสียหาย จำนวนเงินเอาประกันภัยจะถูกกำหนดก่อนที่คุณจะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ในทางกลับกัน จะใช้คำว่า "ทุนประกันชีวิต" ในกรมธรรม์ประกันชีวิต จะเป็นจำนวนเงินที่นายหน้าประกันภัย รับประกันว่าจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต โดยเงินก้อนนี้จะมีการตกลงจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุผู้ถือกรมธรรม์ สถานะสุขภาพ และรายได้

คำจำกัดความ

สถานะสุขภาพ เป็นวิธีที่คุณรับรู้ภาวะทางสุขภาพของคุณ รวมถึงการดูแลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ และภาวะทางพันธุกรรม
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นกิจกรรมที่กฎหมายห้าม เช่น การขับรถระหว่างเมาสุราหรือยาเสพติด