รู้ใจประกันรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ออนไลน์

ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความคุ้มครองให้คุณ รู้ใจเสนอแผนประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่หลากหลาย การันตีด้วยคะแนนรีวิวความพึงพอใจของลูกค้าจริง 4.9/5 ปรับแต่งแผนออนไลน์ได้ตามไลฟ์สไตล์ เลือกทุนประกัน ความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณได้เลย

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออนไลน์

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคสมัครใจ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยความคุ้มครองและทุนประกันที่สูงกว่าประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) การทำประกันมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกทั้งการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงกรณีรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ สูญหายหรือถูกโจรกรรม และความคุ้มครองจากไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์มีกี่ประเภทและต่างกันอย่างไร?

ประเภทของประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่พบมากที่สุดคือ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1 คืออะไร?

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1 ที่รู้ใจ ให้ความคุ้มครองสูงสุด คุ้มครองการชนแบบมีหรือไม่มีคู่กรณี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ความเสียหายของตัวรถ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงรถถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วมอีกด้วย

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1 เหมาะกับใคร?

 • รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
 • เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานเป็นประจำ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1


ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2+ คืออะไร?

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2+ ที่รู้ใจ คุ้มครองรถบิ๊กไบค์ (Bigbike) และมอเตอร์ไซค์ด้วยทุนประกันสูง ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ความเสียหายของรถ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงรถถูกโจรกรรม รถไฟไหม้อีกด้วย โดยประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนแบบไม่มีคู่กรณี

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2+ เหมาะกับใคร?

 • รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุไม่เกิน 5 - 7 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานบ่อย ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2+


ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3+ คืออะไร?

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3+ ที่รู้ใจ คุ้มครองรถบิ๊กไบค์ (Bigbike) และมอเตอร์ไซค์ด้วยทุนประกันสูง ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ ความเสียหายของตัวรถ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนแบบไม่มีคู่กรณี

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3+ เหมาะกับใคร?

 • รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน 7 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานบ่อย ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3+


ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2 คืออะไร?

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 ที่รู้ใจ คุ้มครองรถบิ๊กไบค์ (Bigbike) และมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ความรับผิดต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงรถถูกโจรกรรม ไฟไหม้อีกด้วย โดยประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนแบบไม่มีคู่กรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2


ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3 คืออะไร?

ซื้อประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3 ที่รู้ใจ ให้ความคุ้มครองรถบิ๊กไบค์ (Bigbike) และมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ความรับผิดต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และครอบคลุมไปถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3 จะไม่คุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3


ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) คืออะไร?

คือประกันภาคบังคับตามกฎหมายกำหนดสำหรับรถจักรยานยนต์รวมทั้งบิ๊กไบค์ (Bigbike) ทุกคันจำเป็นต้องมี หากไม่มีจะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ. จะคุ้มครองทุกคนที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนก็ตาม แต่ประกันภัยประเภทนี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณเองหรือของบุคคลภายนอก

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

หากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หากได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายทางทรัพย์สิน รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร สูงสุด 35,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 30,000 บาท

ความคุ้มครองเมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ดังนี้

 • เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร สูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 80,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) สูงสุด 4,000 บาท
 • การสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 500,000 บาท / การสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท / การสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 ข้อนิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

ตัวเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมดียังไง?

นอกจากทุนประกันที่แตกต่างกันของประกันภัยรถจักรยานยนต์แต่ละประเภท คุณยังสามารถปรับแต่งและเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม เลือกแผนซ่อม เลือกเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย


ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) คืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) คือจำนวนเงินค่าซ่อมรถที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ตามจำนวนเงินที่เลือกรับไว้ตอนทำประกัน ซึ่งหากเป็นความเสียหายเล็กน้อยที่ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ครอบคลุมทั้งหมด ผู้ขับขี่ก็สามารถหลีกเลี่ยงการเคลมเพื่อรักษาประวัติที่ดีในการขับได้ แต่หากเป็นความเสียหายใหญ่ที่จำเป็นต้องเคลมประกัน คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) และผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมตามวงเงินกรมธรรม์ หากผู้ถือกรมธรรม์เลือกจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) มาก ก็จะสามารถจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงได้ โดยรูปแบบความคุ้มครองประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า ความรับผิดส่วนแรกโดยสมัครใจ


แผนการซ่อมมีอะไรบ้าง?


รู้ใจ ให้คุณเลือกซ่อมได้ 2 รูปแบบ

1. ซ่อมศูนย์และอู่ในเครือ

รู้ใจมีเครือข่ายอู่และศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั่วประเทศไทย เครือข่ายนี้เลือกได้ทั้งซ่อมอู่ ซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์ที่พร้อมมอบบริการที่ดีเยี่ยมและงานซ่อมคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมให้กับคุณ เรามอบความคุ้มค่านี้ให้คุณผ่านเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ เรายังมีการรับประกันหลังซ่อมนานถึง 12 เดือนสำหรับการซ่อมรถจักรยานยนต์จากอู่ที่เราแนะนำ เพื่อให้คุณอุ่นใจได้ว่าการซ่อมมีมาตรฐานสูงสุด

2. ซ่อมศูนย์และอู่อื่น ๆ

เราให้คุณมีอิสระในการเลือกได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ของคุณเข้าซ่อมที่อู่ไหนก็ได้ในประเทศไทย โดยแจ้งเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

Q & A

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เหมาะกับใคร?

เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่ประหยัดเงินและเวลา เรายินดีที่จะดูแลผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคนในการค้นหากรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันบิ๊กไบค์ สามารถทำเองได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ My Account หรือแอปพลิเคชั่น Roojai mobile app

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกยังไง?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ คุ้มครองอะไรบ้าง โดยปกติแล้วประกันรถมอเตอร์ไซค์ Bigbike จะให้ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์ชนกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก โดยจะประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คุ้มครองความเสียหายสำหรับไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติมั้ย?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1 จะครอบคลุมความเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติ ในขณะที่ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2+ และชั้น 2 จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เท่านั้น

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คุ้มครองมอเตอร์ไซค์สูญหายหรือรถโดนขโมยมั้ย?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองรถมอเตอร์ไซค์ที่สูญหาย หรือความเสียหายจากการถูกโจรกรรม

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมั้ย?

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ Bigbike ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ ในบางกรณีจำนวนเงินอาจไม่ครอบคลุมสำหรับนักขับที่เคลมบ่อย ที่รู้ใจสามารถปรับแต่งแผนได้เอง เพื่อเพิ่มวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตรงไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณสมบัติผู้ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง?

 • อายุ 25-65 ปี และมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง (ในบางกรณีต้องมีใบขับขี่มากกว่า 2 ปี)
 • ไม่มีประวัติถูกยกเลิกใบขับขี่
 • ไม่มีการเคลมโดยเป็นฝ่ายผิด 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • รถจักรยานยนต์ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ราคาเท่าไหร่?

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ มีราคาแตกต่างกันตั้งแต่ 810 - 16,141 บาท จากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งประสบการณ์การขับขี่ รุ่นรถมอเตอร์ไซค์ อายุมอเตอร์ไซค์ การใช้งาน รวมถึงประเภทแผนประกันที่คุณเลือก

ทำไมต้องซื้อประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กับรู้ใจ?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนดี ซื้อประกันบิ๊กไบค์ที่รู้ใจ เช็คราคาประกันรถจักรยานยนต์ออนไลน์ฟรี รับเบี้ยประกันราคาถูก แต่คุ้มครองสูงสุด ที่รู้ใจเรามีประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1, 2, 2+, 3, และ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามการใช้งานจริง คุณสามารถปรับแต่งแผน เลือกความคุ้มครอง หรือใช้บริการเสริมอย่างการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เราคำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรม ทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงจนเกินไป แต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและบริการที่ดีกว่า โดยคำนวณจากรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ รวมถึงประสบการณ์บนท้องถนน

เป้าหมายของเราคือทำให้ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ซื้อง่าย ราคาดี และเชื่อถือได้ การันตีด้วยคะแนนรีวิวจากลูกค้า 4.9/5 และคะแนนเคลมประกันรีวิว 4.7/5

 • เรามีประกันรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ให้คุณเลือกได้ตามใจ
 • ราคาไม่แพง เช็คเบี้ยประกันออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต / เดบิต โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต Banking ที่สำคัญ ผ่อนได้ นานถึง 10 งวดอีกด้วย
 • เคลมง่าย ผ่านแอปพลิเคชั่น Roojai mobile app
 • ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านการให้บริการและประสบการณ์ด้านการเคลม
 • คุณจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายใน 7 วันทำการ หรือรับทันทีหากเลือกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy)
 • ติดต่อง่ายในหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ และบิ๊กไบค์กับรู้ใจยังไง?

สามารถซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้ภายใน 5 นาที เพียงกรอกข้อมูล ปรับแต่งแผน เช็คเบี้ย เปรียบเทียบประกันบิ๊กไบค์ เลือกความคุ้มครองที่คุณต้องการ ชำระเงิน แล้วรอรับผลการยืนยันทางอีเมล เราจะติดต่อกลับหาคุณทันที และจะดำเนินการจัดส่งเอกสารถึงคุณภายใน 7 วันทำการ หรือรับทันทีหากเลือกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) ในบางกรณีอาจมีการขอตรวจสภาพรถก่อนเริ่มความคุ้มครอง สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อประกันบิ๊กไบค์ได้เลย

ช่องทางชำระเงินกับรู้ใจ

ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต / เดบิต, Rabbit Line Pay, TrueMoney, พร้อมเพย์ และโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต Banking ประกันภัยที่รู้ใจซื้อง่าย สะดวก สามารถซื้อประกันหรือต่อประกันได้ด้วยช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Roojai mobile app คืออะไร?

รู้ใจพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับลูกค้า เพื่อให้ชีวิตและการเดินทางบนท้องถนนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย หากคุณเกิดอุบัติเหตุ มีปัญหาติดขัด หรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เพียงคุณดาวน์โหลด Roojai mobile app แล้วแจ้งเคลมประกันผ่านวิดิโอคอลได้ทันที หรือ ต้องการเรียกเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แอปก็จะแชร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถต่ออายุกรมธรรม์ ดูเอกสารกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำเพื่อน แลกรางวัล Roojai Reward และบริการอื่น ๆ ได้ผ่าน Roojai mobile app ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจไปกับเรา

ดาวน์โหลด Roojai mobile app ได้ทันที

Android iOS

เคลมประกันมอเตอร์ไซค์กับรู้ใจดียังไง?

คุณมีหลากหลายทางเลือกในการเคลมกับรู้ใจ

 1. ใช้ Roojai mobile app บนมือถือเพื่อทำการเคลมทันทีผ่านวิดีโอคอล
 2. โทรหาสายด่วนเจ้าหน้าที่เคลมที่ 02 585 8844 ต่อ 5

ติดต่อเจ้าหน้าที่รู้ใจทางไหนได้บ้าง?

 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ (เช็คราคา / ซื้อประกันบิ๊กไบค์ / สอบถามเพิ่มเติม) ติดต่อ 02 582 8899
 • แจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ติดต่อ 02 582 8844 ต่อ 5
 • ติดต่อผ่าน Roojai mobile app
 • ส่งข้อความถึงเรา

เคล็ดลับทำประกันมอเตอร์ไซค์กับรู้ใจ

เลือกแผนที่ใช่ เหมาะสมกับคุณ - เลือกแผนที่เหมาะกับคุณ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน และเลือกแผนที่เหมาะกับคุณที่สุด เช่น หากคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม ก็สามารถละเว้นทางเลือกนี้เพื่อค่าเบี้ยที่ถูกลงได้

ปรับแต่งแผนประกันบิ๊กไบค์ตามไลฟ์สไตล์คุณ คุณสามารถปรับแต่งแผนเพื่อให้ได้เบี้ยที่ถูกลง เช่น การระบุผู้ขับขี่เพียงคนเดียว หรือการเพิ่มจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก

เลือกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) - เมื่อเลือกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) จะได้รับเอกสารกรมธรรม์ทางอีเมลทันที

ใช้ Roojai mobile app - เคลมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที รวมถึงการตรวจสอบกรมธรรม์ การแลกรางวัล Roojai Reward และการตรวจสภาพรถโดยใช้สามารถถ่ายรูปเพื่อรับการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที

คำจำกัดความของการประกันภัยรถจักรยานยนต์

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ
กรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ให้ทุนประกันสูงสำหรับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยมีหรือไม่มีคู่กรณี ตลอดจนความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ

มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
ยานพาหนะสองล้อที่มีเครื่องยนต์ขนาดสูงกว่า 125 cc

มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์
ยานพาหนะสองล้อที่มีเครื่องยนต์ขนาดต่ำกว่า 125 cc

ภัยธรรมชาติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ได้เจตนา

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือบิ๊กไบค์
บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมรถจักรยานยนต์ในขณะขับขี่

ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ
คนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์เกือบทุกวันในการเดินทางและรักษากฎจราจร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด