Roojai

ประกันมะเร็งเจอจ่ายจบ จ่ายระยะลุกลาม VS จ่ายทุกระยะ แบบไหนตอบโจทย์

ประกันมะเร็งเจอจ่ายระยะลุกลาม VS จ่ายทุกระยะ แบไหนดีกว่า | ประกันมะเร็ง | รู้ใจ

ก่อนการซื้อประกันภัย ผู้เอาประกันควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงขั้นตอนวิธีเคลมประกันต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันควรศึกษาด้วยตัวเองมาก่อน เพื่อให้มีพื้นฐานความเข้าใจในการทำประกันมะเร็งเจอจ่ายจบ เพราะแต่ละบริษัทจะมีความคล้ายกันในความคุ้มครอง แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่เช่นกัน

ซื้อประกันมะเร็ง “จ่ายระยะลุกลาม” กับ “จ่ายทุกระยะ” ต่างกันยังไง?

ประกันมะเร็งแบบเจอแล้วจ่ายเงินก้อนนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีในการเคลม ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะคุ้มครองระยะมะเร็งแบบไหน ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากเนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เคลมประกันได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกความคุ้มครองตอบโจทย์หรือไม่

ประกันมะเร็งคุ้มครองระยะมะเร็งไหนบ้าง | ประกันมะเร็ง | รู้ใจ

ประกันมะเร็ง “จ่ายระยะลุกลาม”

มะเร็งระยะลุกลาม คือมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จะต่างจากมะเร็งระยะแพร่กระจาย (Metastatic Cancer) เหตุผลเพราะว่ามะเร็งลุกลามอาจไม่จำเป็นต้องมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ เช่น มะเร็งสมองบางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงจัดว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามแม้ว่าจะยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ก็ตาม 

การรักษามะเร็งระยะลุกลามนั้นแม้จะไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้ แต่ยังจำเป็นต้องทำการรักษาเพราะการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ทรมานจากการเจ็บป่วย การรักษามะเร็งระยะลุกลามสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัด การฉายแสง และการรักษาโดยใช้ยา 

ประกันมะเร็งที่จ่ายระยะลุกลาม

คือผู้เอาประกันจะสามารถเบิกเคลมเงินก้อนได้ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น ในบางกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้ศึกษาผลประโยชน์ความคุ้มครอง อาจจะเข้าใจไปเองได้ว่า หากเป็นมะเร็งแล้วจะได้รับเงินก้อนทันที ตรงนี้ต้องใส่ใจในรายละเอียดผลประโยชน์และเงื่อนไขการเบิกเคลมให้ถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง

ข้อดี – หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม รับเงินก้อนทันทีตามที่ทำประกันเอาไว้

ข้อเสีย – ประกันมะเร็งที่จ่ายระยะลุกลาม จะไม่คุ้มครองมะเร็งระยะอื่น ๆ 

ยกตัวอย่าง นาย ก. ทำประกันมะเร็งคุ้มครองเงินก้อนที่ 1 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนหากตรวจเจอและวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม หากนาย ก. ตรวจพบมะเร็งระยะแรก หรือระยะที่ 2 แต่ไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ และยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งระยะลุกลาม นาย ก.จะไม่สามารถ เบิกเคลมเงินก้อนนั้นได้ เป็นต้น

ก่อนซื้อประกันมะเร็ง อย่าลืมเช็คความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง!

การซื้อประกันมะเร็งเจอจ่ายจบนอกจากต้องศึกษา/สอบถามตัวแทนถึงความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะแล้ว ควรสอบถามต่อไปอีกว่า ประกันคุ้มครองมะเร็งทุกชนิดด้วยหรือไม่ เพราะบางบริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง

จากข้อมูลสถิติข้อมูลมะเร็งประเทศไทยระหว่างปี 2559-2561 ที่รวบรวมโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังรายใหม่เฉลี่ย 4,374 คน/ปี หรือวันละ 12 คน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่มาก แต่มีแนวโน้มว่าจะตรวจพบมะเร็งผิวหนังมากขึ้นในคนไทย ฉะนั้นการศึกษาผลประโยชน์ความคุ้มครองควรต้องศึกษา สอบถามรายละเอียดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

ประกันมะเร็ง “จ่ายทุกระยะ”

สำหรับประกันมะเร็งที่ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ หมายความว่า หากตรวจพบเจอมะเร็งหรือแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ประกันมะเร็งแบบจ่ายทุกระยะจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันสามารถเบิกเคลมเงินก้อนตามที่ทำประกันเอาไว้ได้เลย หากพ้นระยะเวลารอคอยเรียบร้อยแล้ว

ข้อดี – คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ

ซื้อประกันมะเร็ง “จ่ายระยะลุกลาม” กับ “จ่ายทุกระยะ” แบบไหนดีกว่ากัน

ประกันมะเร็งที่จ่ายทุกระยะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะตรวจเจอระยะแรก หรือระยะที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ แล้ว ผู้เอาประกันสามารถเคลมเงินก้อนเอาไว้สำหรับการรักษาได้ทันที (หากไม่ได้ผิดเงื่อนไขอื่น)

ซื้อประกันมะเร็งที่รู้ใจให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

 1. คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (รวมถึงมะเร็งผิวหนัง Melaniomas ชนิดร้ายแรง) โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อเอาไว้
 2. มะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรง Melanomas) โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อเอาไว้ นอกจากคุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เจอจ่ายจบรับเงินก้อนสูงสุด 3 ล้านบาท แล้วยัง
  • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 5 บาท
  • ราคาเบี้ยคงที่ 5 ปี
  • ผ่อนได้สูงสุด 12 เดือน
  • ปรับแผนความคุ้มครองได้
  • ไม่มีระยะเวลารอคอยเมื่อต่ออายุประกัน
  • ใช้เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้

นอกจากมะเร็งเจอจ่ายจบของรู้ใจ ยังมีประกันมะเร็งบางบริษัทที่อาจจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งไม่ว่าประกันมะเร็งเจอจ่ายจบหรือรูปแบบไหนก็ควรต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มครองให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)

คำจำกัดความ

เงินชดเชยรายวัน เงินชดเชยรายได้ที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยต่อวัน ในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วทำให้ขาดรายได้หรือไม่ได้ไปทำงาน
เบี้ยคงที่ เบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินคงที่เท่ากันทุกปี