Roojai

Top 6 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยในเครือรู้ใจ

6 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยในเครือรู้ใจ | ประกันโรคร้ายแรง | รู้ใจ

หากเกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อย โรงพยาบาลเป็นสถานที่แรกที่ผู้ป่วยหวังพึ่งพา ยิ่งหากเจอทั้งโรงพยาบาลที่ดี มีการบริการด้วยใจ แถมทีมแพทย์-พยาบาล ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งๆ ยิ่งดีทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีก วันนี้ รู้ใจจึงอยากจะมาเปิด Top 6 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยปี 2565 ในเครือรู้ใจที่ได้รับการจัดอันดับของ The World’s Best Hospitals 2022 ทั้ง 6 โรงพยาบาลในเครือรู้ใจที่ติดอันดับนั้นจะมีโรงพยาบาลใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้คุณหรือลูกค้าของรู้ใจเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ 

1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ฯ โรงพยาบาลอันดับ 1 ของไทย ด้วยคะแนน 94.7% โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนใกล้ฉันในกรุงเทพที่ให้บริการด้วยใจ และมาพร้อมกับความสะดวกสบายด้านการบริการ และการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมทั้งพนักงาน ทีมแพทย์และทีมผู้บริหาร 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการตรวจวินิจฉัย หลังจากนั้นจะส่งต่อให้กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทาง และทำการรักษาภายในไม่กี่วัน โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ชูนโยบาย “ราคาเดียว” (one-price-policy) กับผู้ป่วยทั้งหมดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมกับมีระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงมีศักยภาพที่สูงและดีพอที่จะรองรับการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการจากทั่วโลก 

จุดแข็งอีกข้อหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็คือ การมี Big Data ที่ครอบคลุมผู้ป่วยมากกว่า 5 แสนคน/ปี จากทั้งหมด 200 ประเทศทั่วโลก และผู้ป่วยที่เป็นคนไทยอีกประมาณ 6 แสนคน/ปี ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีข้อมูลมหาศาลและมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์กลับคืนสู่ศิริราชและสังคม มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลศิริราชยังมีปรัชญาในการดำเนินงานคือ เป็นผู้ให้และผู้รับ โดยจะมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการรักษาในโรงพยาบาลและกิจการอื่นๆ จนทำให้โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลรัฐฯ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ในอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลศิริราชเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วย

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ฉันที่ดีในกรุงเทพ | ประกันโรคร้ายแรง | รู้ใจ

3. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ได้รับคะแนนไป 82.82% และถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 5 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยของ The World’s Best Hospitals 2022 โดยโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นหนึ่งในเครือบริษัทฯ กรุงเทพดุสิตเวชการ มีความโดดเด่นด้านการบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัยจนได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 275 ราย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 400 ท่าน พร้อมกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย และครบวงจร

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทยังมี Japanese Medical Center ที่แยกออกมาเป็นสัดส่วนแบบครบวงจรหรือ One-stop-service ในการดูแลชาวญี่ปุ่น

เลือกประกันโรคร้ายแรงรับเงินก้อน ก็เลือกทางเลือกการรักษาได้ตามใจ

ที่รู้ใจมีประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคไตวายเรื้อรัง และโรคร้ายแรงอื่นถึง 4 กลุ่มโรค รวมมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ กลุ่มอาการทางระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะอวัยวะล้มเหลว แถมเจอจ่ายจบ รับเงินก้อนสูงสุด 2 ล้านบาท ให้คุณใช้เงินก้อนเพื่อเข้าถึงการรักษาที่เลือกได้ แน่นอนว่าเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยได้เช่นกัน ไม่ว่าเป็น รพ. ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด อุ่นใจเมื่อต้องเข้ารักษาตัว หายแล้วใช้ชีวิตต่อได้ไม่กระทบเงินเก็บ

4. โรงพยาบาลพระราม 9

โรงพยาบาลพระราม 9 ติดอันดับที่ 8 The World’s Best Hospitals 2022 ด้วยคะแนน 76.23% โรงพยาบาลพระราม9 เป็นรพ. ในกรุงเทพ มีความโดดเด่นเรื่องศูนย์ปลูกถ่ายไต โดยตลอด 30 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่โรงพยาบาลพระราม 9 เปิดให้บริการ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระราม9 ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยไปแล้ว 1,210 ราย ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายไตไปนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จุดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลพระราม9

 • โดดเด่นในเรื่อง สถาบันทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศักยภาพในการให้บริการรักษาโรคที่ซับซ้อน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 • ด้านการบริการทางการแพทย์ ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล 
 • ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพและมีโอกาสในการขยายตัวสูง 

5. โรงพยาบาลบางปะกอก9

โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดอันดับที่ 9 The World’s Best Hospitals 2022 ด้วยคะแนน 75.74% เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพที่มีความเชี่ยวชาญแบบองค์รวม มีมาตรฐานระดับสากล และยังพร้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษา มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย 200 เตียง และให้การดูแล รักษาแบบครบวงจร และในอนาคตยังมีโครงการจะขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยให้มากถึง 500 เตียง โรงพยาบาลบางปะกอก9 ยังมีศูนย์เฉพาะทางหลายด้าน เช่น 

 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์ศัลยกรรมพลาสติก 
 • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • ศูนย์ผิวหนังและความงาม
 • ศูนย์มะเร็ง
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิติกส์
 • ศูนย์โรคเด็ก
 • ศูนย์ทันตกรรม 

6. โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหง ติดอันดับที่ 12 จาก Newsweek.com ด้วยคะแนน 73.25% โดดเด่นด้านความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และยังมีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 14 แห่ง และมีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทร่วมและโรงพยาบาลพันธมิตร 17 แห่ง ทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า 6,900 เตียง และยังมีศูนย์โรคที่เชี่ยวชาญ อาทิ 

 • ศูนย์หัวใจ 
 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก 
 • ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท 
 • ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า 
 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านทางโพรงจมูก
 • ศูนย์รักษาเนื้องอกในสมอง
 • ศูนย์กระดูกและข้อ 
 • แผนกโรคปวดหลัง ปวดคอ หมอนรองกระดูก

โรงพยาบาลในเครือรู้ใจ ต่างก็เป็นโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษา การบริการที่ดี ทั้งยังติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยจากจัดอันดับระดับโลก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารู้ใจได้เตรียมพร้อมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน วางไว้ได้เลยให้รู้ใจคอยดูแลคุณ

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)

คำจำกัดความ

ศัลยกรรมออร์โธปิติกส์ คือการศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้กลับมาทำงานได้มีประสิทธิภาพอีกครั้ง
สหสาขาวิชาชีพ แนวทางการทำงานที่บุคลากรจากหลายสาขาวิชาชีพมาทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้านของแต่ละวิชาชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน