Roojai

ศัลยกรรมความงาม มีผลต่อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างไร

ศัลยกรรมความงาม มีผลต่อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างไร | รู้ใจ

หากพูดถึงเรื่องการทำศัลยกรรมแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงศัลยกรรมด้านความงาม เสริมจมูก เสริมหน้าอก ศัลยกรรมตกแต่ง ทำตาสองชั้น ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำศัลยกรรมอาจจะไม่ใช่แค่ศัลยกรรมความงามอย่างเดียว เพราะในบางกรณีการทำศัลยกรรมอาจจะเพื่อซ่อมแซมบางส่วนในร่างกายของเราหลังจากได้รับความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุก็ได้เช่นกัน

ศัลยกรรม หรือ ศัลยศาสตร์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Surgery หมายถึง การแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้หัตถการหรือเครื่องมือในการผ่าตัดในร่างกายผู้ป่วยเพื่อสืบหาอาการ หรือเพื่อรักษาความผิดปกติจากโรคหรืออาการบาดเจ็บต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานหรือรูปลักษณ์ของร่างกาย แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเรียกว่า ศัลยแพทย์

ศัลยกรรมตกแต่ง คืออะไร

ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เน้นเรื่องการผ่าตัดปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกาย หรือเพื่อซ่อมแซมบางส่วนในร่างกายให้กลับมาใช้งานได้หลังจากประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจะเรียกศาสตร์นี้ว่า ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง เช่น

  • การผ่าตัด แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  • ศัลยกรรมมือ
  • ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้หรือความร้อน
  • ความพิการ

ศัลยกรรมความงาม คืออะไร

ศัลยกรรมความงาม หรือเรียกว่า Cosmetic Plastic Surgery เป็นการผ่าตัดเพื่อความสวยงามสำหรับในคนที่มีความปกติแต่มาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ผ่าตัดเสริมจมูก ตัดตกแต่งชั้นตา เสริมหน้าอก ผ่าตัดดึงหน้า ผ่าตัดกระดูกซี่โครงเพื่อความเว้าของเอว

ศัลยกรรมความงามสามารถเคลมประกันได้หรือไม่

การทำศัลยกรรมความงามในภาวะที่ผู้เอาประกันเป็นปกติอยู่ ไม่สามารถเคลมประกันได้

ศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมหน้าอก ศัลยกรรมตกแต่ง | รู้ใจ

ถ้าประสบอุบัติเหตุระหว่างทำศัลยกรรมความงาม สามารถเคลมประกันได้หรือไม่

ก่อนการทำศัลยกรรมความงาม ผู้เอาประกันจำเป็นต้องให้ความยินยอมต่อการทำศัลยกรรมด้วยตัวเอง แม้ว่าระหว่างการผ่าตัดหรือการทำศัลยกรรมนั้น จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดผิดพลาด บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ เพราะการทำศัลยกรรมความงามเกิดขึ้นในภาวะที่ผู้เอาประกันเป็นปกติอยู่ จึงไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้นั่นเอง

การทำศัลยกรรมจะเคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ ต้องเข้าเงื่อนไขใด

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไฟไหม้ หรือจากอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่น ทำให้ร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บ เสียหาย แพทย์วินิจฉัยและลงความเห็นว่าต้องทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อซ่อมแซมบางส่วนในร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ กรณีเช่นนี้ถึงจะสามารถตั้งเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทประกันได้

ถ้าเคยศัลยกรรมเสริมจมูกหรือเสริมหน้าอกมา ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่

ยังมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นเรื่องการแจ้งข้อมูลแก่บริษัทประกันภัย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าแค่แจ้งเรื่องโรคร้ายแรงหรือเคยผ่านการผ่าตัดมาก็พอแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมเสริมจมูก เสริมหน้าอก หรือเคยผ่านการผ่าตัดทุกชนิด ลูกค้าต้องแจ้งกับบริษัทประกันภัยก่อนทำประกันทั้งหมด เพราะบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการอื่นใด จากการทำศัลยกรรมก่อนหน้าที่จะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สรุปได้ว่า ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นจะคุ้มครองการชดเชยค่าทำศัลยกรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนั่นเอง หากมีข้อสงสัยในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่รู้ใจ ได้บนเว็บไซต์ตลอดเวลา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เลย