Roojai

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | รู้ใจ

เป็นประจำที่ทุก ๆ ต้นปี คนที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เรามักจะเห็นเพื่อน ๆ หลายคนแสดงความคิดเห็นกันบนหน้า Facebook เกี่ยวกับการยื่นภาษีหรือการลดหย่อนภาษี บางคนได้รับภาษีคืนก็โชคดีไป แต่อีกหลาย ๆ คนที่ไม่ได้วางแผนซื้อสิทธิลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เอาไว้ ทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม

บทความนี้ รู้ใจจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ก่อนจะพูดถึงสิทธิลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ขอย้อนกลับไปก่อนว่า ใครเข้าเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีกันบ้าง

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีบ้าง

จริง ๆ แล้ว คนที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็คือคนไทยทุกคนที่มีรายได้ ถึงแม้บางคนจะได้รับการยกเว้นการยื่นภาษีก็ตาม ถ้าพูดตามเกณฑ์แบบถูกต้องและเห็นภาพ จะแยกได้ ดังนี้

 1. คนไทยทุกคน (กรณีโสด) ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่นภาษี
 2. คนไทยทุกคน (กรณีสมรส) ที่มีรายได้เกิน 220,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 18,333 บาทต่อเดือน ต้องยื่นภาษี

อะไรบ้างที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 1. สิทธิในการลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว
 2. สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกัน การลงทุน และเงินออม
 3. สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาค
 4. สิทธิลดหย่อนภาษีจากที่อยู่อาศัย
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ | รู้ใจ

บทความนี้ เราขอเจาะลึกลงไปที่สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกัน ว่ามีประกันประเภทใดบ้างที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 1. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพของตัวเอง
  • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
  • ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ประกันสุขภาพของบิดา มารดา – ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท
 3. เงินสะสมประกันสังคม – นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 5,100 บาท
 4. เบี้ยประกันบำนาญ – ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาท และต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 5. ประกันสะสมทรัพย์ของตัวเอง – นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท (รวมกับประกันในข้อที่ 1)
  • หากมีการจ่ายเงินคืนในทุกปี เงินที่ได้ต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี
  • หากมีการจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลา เช่น จ่ายคืนทุก ๆ 3 ปี เงินที่ได้คืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมแต่ละช่วงเวลา
 6. ประกันอุบัติเหตุ – การทำประกันอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดังนั้น การทำประกันอุบัติเหตุจึงสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | รู้ใจ

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

 • มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อผู้เอาประกันบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • มีเงินชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • บางกรมธรรม์จะคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมด้วย
 • เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีไม่แพง แต่ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูง
 • สามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ทุกปี เพราะเป็นกรมธรรม์แบบปีต่อปี
 • ผู้มีรายได้น้อยก็สามารถทำได้

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอยู่ในมือ ลองตรวจดูผลประโยชน์หรือสอบถามตัวแทนหรือบริษัทที่เราซื้อได้ ว่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ถืออยู่นั้นมีค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่ ถ้ามี เพื่อน ๆ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ถ้าไม่มี กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเล่มนั้นจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่รู้ใจ สบายใจได้ คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เลย เพื่อน ๆ สามารถเลือกปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะชอบเล่นกีฬาอันตราย กีฬาผาดโผนต่าง ๆ Extreme Sport หรือชอบขับขี่มอเตอร์ไซด์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่รู้ใจก็ให้ความคุ้มครอง ทำประกันง่ายมาก ผ่านช่องทางออนไลน์ เชื่อถือได้ รับประกันโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าไปดูและเลือกซื้อแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้เลยตลอด 24 ชม. บนเว็บไซต์ของเรา เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อ เพื่อน ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้แล้ว

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เลย