Roojai

คนเป็นโรคมะเร็ง สามารถทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตได้ไหม

เป็นโรคมะเร็ง ทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตได้ไหม (cover) | รู้ใจ

“อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

ประโยคนี้ดูจะเป็นความจริงได้ยากในยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังมีโรคร้ายเก่า ๆ ที่มนุษย์เราต่างพึ่งพาวิทยาศาสตร์ในการสู้รบกับโรคร้ายแรงเหล่านั้น หนึ่งในโรคร้ายแรงนั้นที่พวกเราต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่สามารถหาทางป้องกันมันได้ 100% นั่นก็คือ โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งไม่เพียงแต่จะเป็นโรคร้ายแรงที่น่ากลัวด้วยสถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มันยังสร้างภาระหนี้สินต่าง ๆ ตามมาหลังจากเริ่มต้นกระบวนการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้วางแผนซื้อความคุ้มครองเอาไว้ เพราะกระบวนการรักษาโรคมะเร็งมีกระบวนการที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี

โรคมะเร็งชนิดใดบ้างที่บริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่คุ้มครอง

 1. โรคมะเร็งที่ถูกตรวจพบระหว่างระยะเวลารอคอย – ระยะเวลารอคอย คือ หลังจากที่ทำประกันมะเร็ง จะมีระยะเวลารอคอยความคุ้มครองซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระยะเวลารอคอยแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 90 วัน หมายความว่า ถ้าคุณทำประกันวันที่ 1 มกราคม กรมธรรม์ประกันมะเร็งอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นับไปอีก 90 วันหรือ 3 เดือน ความคุ้มครองโรคมะเร็งถึงเริ่มขึ้น ถ้าหากตรวจพบโรคมะเร็งภายในระยะเวลารอคอย 90 วัน หมายความว่า กรมธรรม์นั้นจะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งชนิดที่ตรวจเจอระหว่างนั้น บางบริษัทอาจยกเลิกความคุ้มครองไปเลยก็เป็นได้
 2. โรคมะเร็งในผู้ป่วย HIV – เพราะในผู้ป่วย HIV จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าคนปกติ เนื่องจากร่างกายอ่อนแอ สามารถติดเชื้อต่าง ๆ และเป็นโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็งได้ง่าย
 3. โรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิด – โรคมะเร็งชนิดนี้ส่วนใหญ่ประกันจะไม่คุ้มครองเพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้เอาประกันสามารถทำให้เกิดขึ้นเองได้ เช่น การฉีดสีผิวบ่อย ๆ หรือในผู้ที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง ชอบอาบแดดเป็นประจำ บุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูง
เป็นโรคมะเร็ง ทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตได้ไหม (1) | รู้ใจ

โรคอะไรบ้างที่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

สำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ มักจะไม่เป็นปัญหาในการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ แต่สำหรับในผู้เอาประกันที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอาจมีโรคประจำตัวบางอย่างที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคต บริษัทประกันส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธความคุ้มครอง เช่น

 • โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • โรคเรื้อรังที่ตรวจพบก่อนทำประกัน บางบริษัทอาจจะให้ความคุ้มครองโรคชนิดอื่น ๆ แต่ยกเว้นความคุ้มครองในโรคเรื้อรังที่ติดตัวมาก่อนทำประกัน
 • โรค HIV, กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โรคที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 • โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า

ประกันชีวิตต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

ประกันชีวิต คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกัน ในการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต พิการ หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หลังจากที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตลง ผลประโยชน์จะตกเป็นของทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกันเมื่ออยู่ครบสัญญา เช่น อยู่ถึงอายุ 99 ปี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์คืนให้กับผู้เอาประกัน

ประกันสุขภาพ คือ การที่ผู้เอาประกันจะสามารถซื้อประกันสุขภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีประกันชีวิตก่อนเป็นตัวหลัก และถึงสามารถซื้อความคุ้มครองประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ การประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าใช้จ่ายของค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ

 • คนเป็นโรคมะเร็งสามารถทำประกันชีวิตได้หรือไม่

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งยังสามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยากทำประกันชีวิตอาจมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น เบี้ยประกันชีวิตที่สูงกว่าปกติ

 • คนเป็นโรคมะเร็งสามารถซื้อความคุ้มครองของประกันสุขภาพได้หรือไม่

ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองประกันสุขภาพได้ เพราะผู้เอาประกันมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคต่าง ๆ นอกจากโรคมะเร็งได้ตามมา

 • คนเป็นโรคมะเร็งแต่รักษาหายแล้วสามารถทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

คนที่หายจากการเป็นโรคมะเร็งและแจ้งกับตัวแทนก่อนการทำประกันแล้ว ในบางบริษัทสามารถซื้อความคุ้มครองประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ แต่จะไม่ครอบคลุมโรคที่เป็นมาก่อนแล้ว เช่น ก่อนทำประกันลูกค้ามีประวัติการรักษาโรคมะเร็งเต้านมหายขาดมาแล้ว 5 ปี บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคมะเร็งเต้านม แต่จะให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งขนิดอื่น ๆ และเบี้ยประกันอาจสูงกว่าคนปกติ

เป็นโรคมะเร็ง ทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตได้ไหม (2) | รู้ใจ

นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงควรทำประกันตั้งแต่ตอนที่มีสุขภาพแข็งแรง ยิ่งทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งดีเพราะนอกจากคุณจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่าแล้ว เบี้ยประกันภัยของคุณก็จะไม่สูงมาก อายุที่มากขึ้นจะมาพร้อมความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เบี้ยประกันจึงผันผวนตามอายุนั่นเอง

หากคุณกำลังมองหาประกันมะเร็งอยู่ในตอนนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง คุณสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเช็คราคาประกันมะเร็งได้ด้วยตัวเองก่อนง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่กี่ข้อ รู้ใจจะคำนวนเบี้ยคร่าว ๆ ออกมาให้ และคุณสามารถเลือกกดเข้าไปดูรายละเอียดแผนความคุ้มครองต่าง ๆ ได้เลย

คุณยังสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ทาง FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เช่นกัน