Roojai.com ให้ความสำคัญและติดตามงานซ่อมรถยนต์ของท่านในทุกกระบวนการของงานซ่อม สำหรับลูกค้าที่เลือกบริการซ่อมรถยนต์กับอู่พันธมิตรที่เราแนะนำให้ Roojai.com รับประกันคุณภาพงานซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน

Roojai.com ยินดีแนะนำอู่ซ่อมรถยนต์ที่มีคุณภาพมากกว่า 250 แห่ง ซึ่งได้รับการรับรองว่าผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานอู่กลางการประกันภัย ให้เป็นอู่กลางการประกันภัย พร้อมทั้งรับรองคุณภาพจากบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) อู่ซ่อมมาตรฐานที่เรายินดีแนะนำให้ท่านเหล่านี้ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยลูกค้าสามาตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของอู่ซ่อมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของเรา https://www.roojai.com/claim/garage/preferred-garage/

เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซ่อมเสร็จ สำหรับการจัดซ่อมโดยอู่ซ่อมรถยนต์แนะนำตามรายชื่อเท่านั้น
  • การรับประกันงานซ่อมต้องเป็นส่วนชิ้นงานที่เสียหายในชิ้นนั้นๆ ของตัวรถและเกิดจากการซ่อมโดยอู่แนะนำเท่านั้น
  • กรณีเป็นการจัดซ่อมที่ผิดพลาดของอู่แนะนำ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันงานซ่อม
  • กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยต้องเข้าซ่อมใหม่เนื่องจากเป็นการซ่อมที่ผิดพลาดของการซ่อมครั้งแรก เราขอสงวนสิทธิไม่นับวันเข้าซ่อมต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์อื่นใด

ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถยนต์ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน

วิธีการแจ้งเมื่อลูกค้านำรถไปใช้หลังซ่อมเสร็จและตัวรถมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข

  • ให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่ Roojai.com โดยทันทีที่พบเห็นความผิดพลาด เช่น การทำสีเยิ้ม ประกอบตัวถังไม่สนิท ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที
  • Roojai.com จะดำเนินการประสานงานไปยังอู่แนะนำของลูกค้าที่เข้าซ่อมเพื่อประสานงานและช่วยเหลือนัดหมายนำรถยนต์ของลูกค้าเข้าแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้าไปที่อู่แนะนำเพื่อแก้ไขงานซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม