รับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน

เมื่อลูกค้าเลือกซ่อมรถยนต์กับอู่พันธมิตรที่เราแนะนำ จะได้รับประกันคุณภาพงานซ่อมนานสูงสุดถึง 12 เดือน มั่นใจได้ ด้วยการตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานอู่กลางการประกันภัย และรู้ใจยังช่วยติดตามงานซ่อมทุกขั้นตอนให้กับคุณ โดยลูกค้าสามาตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของอู่ซ่อมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการรับประกัน
  1. รับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซ่อมเสร็จ สำหรับการจัดซ่อมโดยอู่ซ่อมรถยนต์แนะนำตามรายชื่อเท่านั้น
  2. การรับประกันงานซ่อมต้องเป็นส่วนชิ้นงานที่เสียหายในชิ้นนั้น ๆ ของตัวรถและเกิดจากการซ่อมโดยอู่แนะนำเท่านั้น
  3. กรณีเป็นการจัดซ่อมที่ผิดพลาดของอู่แนะนำ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันงานซ่อม
  4. กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยต้องเข้าซ่อมใหม่เนื่องจากเป็นการซ่อมที่ผิดพลาดของการซ่อมครั้งแรก เราขอสงวนสิทธิ์ไม่นับวันเข้าซ่อมต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์อื่นใด
ข้อยกเว้นการรับประกัน
  1. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  2. การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถยนต์ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  3. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน
วิธีการแจ้งเมื่อลูกค้านำรถไปใช้หลังซ่อมเสร็จและตัวรถมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข
  1. ให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่ Roojai.com โดยทันทีที่พบเห็นความผิดพลาด เช่น การทำสีเยิ้ม ประกอบตัวถังไม่สนิท ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที
  2. Roojai.com จะดำเนินการประสานงานไปยังอู่แนะนำของลูกค้าที่เข้าซ่อมเพื่อประสานงานและช่วยเหลือนัดหมายนำรถยนต์ของลูกค้าเข้าแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. ลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้าไปที่อู่แนะนำเพื่อแก้ไขงานซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม