Roojai

ทำประกันชั้น 1 เพื่อเคลมสีรถได้หรือไม่?

 

มีผู้ใช้รถบางท่าน เมื่อเห็นรถตัวเองมีรอยขูดขีดรอบคัน หรือสีกระดำกระด่าง อยากจะทำสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันไปเลย และตัวรถยนต์เองมีกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 อยู่ จะทำการเคลมทำสีรอบคันได้หรือไม่

ตามปกติกรมธรรม์รถยนต์ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รับผิดชอบการเสื่อมสภาพจากการใช้งานดังนั้นกรณีที่ลูกค้าแจ้งซ่อมทำสีรอบคัน ต้องตรวจสอบที่ความเสียหาย เป็นหลักว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่ เชื่อถือได้หรือไป แต่ในกรณี หากจะเป็นการประนีประนอม ต้องตรวจสอบว่าทำประกันมากี่ปี เคยทำการเคลมมากี่ครั้ง พร้อมตรวจสอบบาดแผลที่ตัวรถประกันว่าเกิดจากเหตุจริง หรือเป็นการแจ้งซ่อมที่ ต้องการปรับปรุงสีใหม่หรือไม่ ถ้าเป็นการทำประกันปีแรกแล้วแจ้งซ่อม จะมีการเรียกเก็บส่วนร่วมอย่างน้อย 50% ของค่าซ่อมทั้งหมด

สำหรับการทำประกันต่อเนื่องกับทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ มาหลายปีแล้ว โดยปกติจะเป็นการประนีประนอมในการร่วมรับผิดชอบความเสียหายระหว่างบริษัทประกันภัยรถยนต์ และผู้เอาประกัน ในส่วนที่ว่าจะประนีประนอมกันเท่าไหร่ จะขึ้นอยู่กับลักษณะ ความเสียหายและประวัติการเคลมของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเป็นหลัก ซึ่งพนักงานราคาจะเป็นผู้แจ้งส่วนร่วมรับผิดชอบนี้ต่อผู้เอาประกัน โดยทำการพิจารณา จากปัจจัย แต่ละอย่างด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม ถ้าอธิบายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้ว เจ้าของรถที่จะทำสีรถใหม่ทั้งคัน หรือเคลมประกันภัยทำสีใหม่ทำได้ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บกับเจ้าของรถผู้ถือกรมธรรม์ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีการประนีประนอมนั้น ขึ้นอยู่ที่ประวัติของผู้ทำประกันภัยรถยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื่องมาหลายปี ไม่มีประวัติประวัติการเคลม ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นคนตัดสินใจ แต่จะเคลมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะตามหลักของกรมธรรม์แล้วจะรับเคลมในส่วนของความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกตินั้น ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ด้วยเงื่อนไขของการเป็นลูกค้าชั้นดี จึงไม่ขอแนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันภัยรถยนต์บ่อยๆ ประวัติดีการเคลมก็สามารถต่อรองได้ จากที่ต้องจ่ายมาก ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงได้มาก ถ้าส่วนเสียหายเป็นแค่อะไหล่บางชิ้น อย่างเช่น กันชนหน้า หรือหลัง ก็เคลมเฉพาะส่วนนั้นไป ซึ่งส่วนนี้บริษัทประกันภัยจะรับเคลมตามปกติอยู่แล้ว  แต่ในกรณีที่สีแตกร่อนฝากระโปรงหน้า หลังคารถ จะทำใหม่ทั้งคัน ปรึกษาพนักงานเคลมบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้เลย ใช้สิทธิ์ของการเป็นลูกค้าชั้นดีต่อรองได้

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ถ้าเรามีประกันอยู่แล้ว จะทำให้เรื่องง่ายขึ้นอีกมาก ไม่ยุ่งยากวุ่นวาย ให้ทางประกันจัดการแทนได้ โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ “รู้ใจ” ที่พร้อมเคียงข้างคุณ ประกันชั้น 1 ผ่อนเบาๆ ดอกเบี้ย 0% 10 เดือน เริ่มคุ้มครองทันที การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย ฟรี 1 ปี คลิกเช็คเบี้ย! และซื้อประกันชั้น 1 กับรู้ใจ.com เลยวันนี้