กรณีเกิดเหตุชนกับรถคันอื่น

1. ตั้งสติ

สำรวจว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้ บาดเจ็บโทร.1669 และแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจที่เบอร์ 191

2. โทรหาสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ 02 582 8844

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลมจะให้คำแนะนำ ทุกขั้นตอน รู้ใจจะส่งพนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุไปช่วยเหลือคุณ

3. ถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุก่อนการเคลื่อนย้าย พาหนะ

4. อย่ายอมรับผิดหรือตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากไม่แน่ใจ โดยในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ ให้แลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างกัน ก่อนเคลื่อนย้ายรถ

5. โปรดรอจนกว่าพนักงานสำรวจภัย ของเราจะไปถึง

6. ในกรณีที่ต้องใช้รถยก รู้ใจจะ ประสานงานรถยกในเครือ เพื่อบริการคุณ

กรณีเกิดเหตุแบบไม่มีคู่กรณี

1. โทรหาสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ 02 582 8844

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เคลม จะให้คำแนะนำทุก ขั้นตอน ถ่ายภาพหรือ วิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ

2. ดาวน์โหลดเอกสาร เคลมฟอร์มจากเว็บไซต์ roojai.com

กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้วน และส่งอีเมล์ พร้อมรูปถ่ายส่งมายัง claim@roojai.com

3. นำรถเข้าอู่ซ่อมแนะนำ โดยตรวจสอบรายชื่อ จากเว็บไซต์ roojai.com

เจ้าหน้าที่ประจำอู่จะประสาน งานต่างๆแทนคุณ เพื่อ ให้คุณนำรถกลับไปใช้ ขับขี่บนท้องถนนได้โดย เร็วพร้อมรับประกันงาน ซ่อมนานถึง 12 เดือน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย 02 582 8844

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เคลม จะให้คำแนะนำทุก ขั้นตอน ถ่ายภาพหรือ วิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ

2. โทรหาเราที่ 02 582 8844

ศูนย์บริการ ช่วยเหลือ ฉุกเฉิน กรณี รถเสีย

3. Roojai.com จะจัดส่งช่างเทคนิค ผู้ชำนาญ งานซ่อมไปช่วยแก้ ปัญหารถของท่าน ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อให้คุณนำรถกลับไปใช้ขับขี่ บนท้องถนนได้โดยเร็ว

โทร 02 582 8888

แชร์บทความนี้บน: