วิธีการแจ้งอุบัติเหตุ

กรณีเกิดเหตุชนกับรถคันอื่น

  1. ตั้งสติ สำรวจว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้ บาดเจ็บโทร.1669 และแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจที่เบอร์ 191
  2. โทรหาสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ 02 582 8844 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลมจะให้คำแนะนำ ทุกขั้นตอน รู้ใจจะส่งพนักงานตรวจสอบ อุบัติเหตุไปช่วยเหลือคุณ
  3. ถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุก่อนการเคลื่อนย้าย พาหนะ
  4. อย่ายอมรับผิดหรือตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากไม่แน่ใจ โดยในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ ให้แลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างกัน ก่อนเคลื่อนย้ายรถ
  5. โปรดรอจนกว่าพนักงานสำรวจภัย ของเราจะไปถึง
  6. ในกรณีที่ต้องใช้รถยก รู้ใจจะ ประสานงานรถยกในเครือ เพื่อบริการคุณ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย 02 582 8844

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เคลม จะให้คำแนะนำทุก ขั้นตอน ถ่ายภาพหรือ วิดีโอความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ
  2. โทรหาเราที่ 02 582 8844 ศูนย์บริการ ช่วยเหลือ ฉุกเฉิน กรณี รถเสีย
  3. Roojai.com จะจัดส่งช่างเทคนิค ผู้ชำนาญ งานซ่อมไปช่วยแก้ ปัญหารถของท่าน ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อให้คุณนำรถกลับไปใช้ขับขี่ บนท้องถนนได้โดยเร็ว