Roojai

กฎจราจร สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ต้องเคร่งครัดอะไรเป็นพิเศษ

กฎจราจร สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ | รู้ใจ

กฎจราจร สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ คือหลักปฏิบัติที่คนรักการโลดแล่นไปตามเส้นทางต่าง ๆ ด้วยรถจักรยานยนต์ควรรู้ เพราะกฎระเบียบทุกอย่างนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัยและสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยกันทุกฝ่าย

ดังนั้น ในการขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ละครั้งควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการประกาศใช้ด้วย รวมไปถึงผู้ที่ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ที่ต้องเรียนรู้กฎหมายที่ควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย มาทำความรู้จักกับข้อกฎหมายเหล่านี้ไปกับรู้ใจ เพื่อให้การขับขี่ของคุณนั้นปลอดภัย และมอบความสบายใจให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง

กฎจราจร สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ คุณควรรู้อะไรบ้าง

กฎจราจรของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ คือระเบียบที่ออกมาเป็นพิเศษเพื่อการควบคุมดูแลรูปแบบการขับขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่ภายใต้กฎหมายการรักษาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับทุกคน ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้มีความสอดคล้องต่อการควบคุมการดูแลการขับขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่เอาไว้ ดังนี้

  • ข้อกำหนดว่าด้วยการกำหนดขนาดรถที่ถือว่าเป็น “รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์”

สิ่งแรกที่นักขับทั้งหลายควรรู้คือ รถแบบไหน ขนาดกำลังเครื่องยนต์เท่าไหร่จึงเรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเข้าใจได้ว่ารถที่เราเลือกใช้งานอยู่ในขณะนี้คือรถจักรยานยนต์ประเภทใด

สำหรับการกำหนดรูปแบบเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดยกรมการขนส่งทางบกได้ระบุเอาไว้ว่า จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีความจุเครื่องยนต์ในส่วนของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 cc ขึ้นไปจึงถือว่ารถคันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ จึงต้องยึดหลักที่แตกต่างไปจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปอีกด้วย

ขับขี่ปลอดภัย รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ | รู้ใจ

ถือเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากว่าจำเป็นไหม แต่ในท้ายที่สุดแทบทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าควรมีการขึ้นทะเบียนและสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ด้วย เนื่องจากอุบัติเหตุในอดีตหลายครั้งเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ที่มีอายุยังน้อยขับรถบิ๊กไบค์ ดังนั้น จึงมีการเตรียมตรากฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำหรับการขอออกใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ (ใบขับขี่บิ๊กไบค์) สามารถยื่นขอได้เมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์ทั่วไปมาก่อน 2 ปี จึงจะสามารถขอสอบ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ ได้ ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ในเครือสหภาพยุโรปที่ใช้ระเบียบข้อนี้ในการควบคุมการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่ด้วยเช่นกัน

ซึ่งในเวลานี้ได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นทางการแล้ว และแฟน ๆ ชาวบิ๊กไบค์ทุกคนต้องเดินทางทำเรื่องขอใบขับขี่บิ๊กไบค์กันได้เลย ซึ่งหลังจากนี้หากใครขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่เฉพาะจะต้องโทษซึ่งอาจเสียค่าปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท รวมไปถึงจำคุกอีก 1 เดือนด้วย

กฎจราจร ใบขับขี่ บิ๊กไบค์ | รู้ใจ

กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บนท้องถนนเป็นอย่างไร

สำหรับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อการออกข้อบังคับได้อย่างรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้แก่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกคน คือ การใช้กฎหมายสำหรับการขับขี่รถยนต์มาใช้เป็นตัวควบคุมและกำหนดรูปแบบการขับขี่บิ๊กไบค์นั่นเอง ซึ่งมีกฎระเบียบพิเศษที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทั้งหลายควรรู้ ดังนี้

1.กฎหมายจํากัดความเร็วรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

นับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายที่ถูกตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เข้ามาชนจนถึงแก่ชีวิต ได้มีการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนการจำกัดความเร็วสูงสุดขณะขับขี่บิ๊กไบค์ใหม่ โดยมีการระบุว่า สำหรับการขับขี่ในเมืองหรือเขตชุมชนนั้น สามารถทำความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในเขตทางหลวง หรือนอกเขตพื้นที่ชุมชน สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เพราะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยมองว่าในการขับขี่บนทางหลวงหลักไม่ควรจำกัดความเร็ว แต่ในส่วนของการออกกฎหมายบังคับใช้กลับมองว่า ในต่างประเทศมีการระบุทุกอย่างเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในประเทศไทยก็ควรมีการกำหนดการจำกัดความเร็วเอาไว้ด้วย

การจำกัดความเร็ว รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ | รู้ใจ

2.กฎหมายการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในพื้นที่คับขัน

อีกหนึ่งของกฎหมายที่ชาวบิ๊กไบค์ควรรู้คือ การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด ซึ่งเวลานี้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วว่า รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ไม่สามารถขับซอกแซกไปตามทางเล็ก ๆ ระหว่างการจอดรถแต่ละคันได้ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการขับขี่เหมือนการขับรถยนต์แม้ว่าการออกแบบตัวรถนั้นจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ตาม

นอกจากนั้นแล้วกับการขับขี่ทางร่วมแยกที่มีสะพานข้ามทาง ไม่อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ใช้สะพานข้ามทาง ต้องลงมาใช้เส้นทางปกติแทน เนื่องจากว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางข้ามที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนั้น ย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุได้

และการใช้ทางร่วมกันนั้น ทางรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จะต้องปฏิบัติตามกฎของการให้ทางในรูปแบบเดียวกันกับรถยนต์ทุกประการ คือการเดินรถปกติควรวิ่งช่องทางซ้ายเป็นหลัก โดยช่องทางขวานั้นไว้ใช้สำหรับกรณีเพื่อการแซงรถขึ้นไปข้างหน้า หรือ ช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางอยู่ จึงจะสามารถเปลี่ยนช่องทางสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้

กฎจราจร รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ ในพื้นที่คับขัน | รู้ใจ

3.การทำประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

แม้ยังไม่มีการประกาศใช้ข้อกำหนดในการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปพร้อมกับกับการทำประกันภัยร่วมด้วย แต่เชื่อแน่ว่าในอนาคตนี้ กฎหมายฉบับนี้ออกมาแน่นอน เพราะว่าขนาดความแรงของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั้นเทียบเท่ากับรถยนต์เลยทีเดียว ดังนั้น การเกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดคิดต่าง ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ต่างอะไรกับอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้แต่น้อย ดังนั้น การมีประกันภัยครอบคลุมให้ทั่วถึงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในเวลานี้

ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่เปิดพื้นที่สำหรับการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างเต็มระบบ โดยที่รู้ใจ ประกันออนไลน์ เรามีการพัฒนาระบบการทำประกันภัยให้ครอบคลุมยานยนต์ทุกประเภท รวมไปถึงการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกด้วยที่ครอบคลุมในทุกเรื่องเหมือนการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะในยามที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ และต้องซ่อมรถบิ๊กไบค์ในแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละครั้ง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ | รู้ใจ

การใช้รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีหัวใจสำคัญอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง

ไม่ว่าจะมีข้อกฎหมายมากมายแค่ไหน สิ่งสำคัญที่ต้องทำกันอยู่เสมอคือการปลูกฝังค่านิยมของการขับขี่ที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในเวลานี้ ล้วนเกิดจากความประมาททั้งสิ้น การรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดจึงควรเป็นเรื่องสำคัญอย่างแรกที่ทุกคนต้องให้ความตระหนักและใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ทั่วไป หรือรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็ตาม การให้ความใส่ใจผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่นรวมไปถึงผู้เดินถนนบนเส้นทาง ย่อมลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลายลงไปได้อย่างมากมาย ดังนั้น หากทุกคนแคร์ความรู้สึกของผู้ใช้ทางร่วมกัน ก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายที่แข็งแกร่งสำหรับการควบคุมการใช้รถใช้ถนน ที่จนถึงทุกวันนี้การ ออกกฎหมายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ก็ยังขาดความชัดเจนอยู่

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ คือการขับรถด้วยความคำนึงถึงบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะการขับขี่ในชุมชนเมืองที่ควรใช้ความเร็วที่น้อยมากเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุขึ้น รวมไปถึงการมองหาประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองทั้งตัวคุณ รถของคุณและผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด หากมองหาประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในเวลานี้ มอบหมายให้ รู้ใจ ประกันออนไลน์ ช่วยดูแล เพราะเรารู้ใจกว่า ประหยัดกว่า เช็คราคาประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออนไลน์ได้ใน 60 วินาที ไม่ต้องรอนาน เราคำนวณเบี้ยอย่างยุติธรรม ทำให้คุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่แพงเกินจริง สามารถเลือกปรับแต่งแผนกรมธรรม์ที่ดีที่สุดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของคุณได้เลย เบี้ยประหยัดสูงสุด 30% สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคน

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ FB fan page: Roojai หรือ คลิก add Official Line ของเราไว้ได้เลย