Roojai

อัปเดตปี 2566 ผู้ถือบัตรประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี!

ประกันสังคม | ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม | ตรวจสุขภาพฟรี | ประกันโรคร้ายแรง | ประกันมะเร็ง | รู้ใจ

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรทำ เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นอยู่รอบตัวเรา ยากจะเลี่ยงได้ ใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีนี้ และเป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถไปตรวจสุขภาพฟรีได้ 14 รายการ มีอะไรบ้าง และต้องไปตรวจที่ไหน อ่านบทความนี้กัน

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานประจำทั้งราชการและบริษัทเอกชนต่าง ๆ คงได้ตรวจสุขภาพประจำปีกันทุกปีอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีงานประจำหรือเป็นทำอาชีพอิสระ การที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อจ่ายเงินตรวจสุขภาพประจำปี คงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก เพราะโปรแกรมตรวจสุขภาพของแต่ละช่วงอายุนั้นเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ไปจนถึงหลักหลายหมื่นเลยก็มี หลายคนเลยเลี่ยงที่จะไม่ตรวจสุขภาพเพราะกลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายแพง

แต่รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนที่จ่ายเบี้ยประกันสังคม มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่าเข้าข่ายเกณฑ์อายุที่สามารถตรวจได้ มีหลักเกณฑ์อะไร และ 14 รายการนี้ มีอะไรบ้าง?

ตรวจสุขภาพฟรี | ประกันสังคม | พนักงาน | มะเร็งปากมดลูก | รู้ใจ

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีประจำปี ก่อนเข้ารับการตรวจ ควรตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่าเรามีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลอะไร อายุของเราเข้าเกณฑ์การตรวจอะไรบ้าง

เตรียมตัวยังไงก่อนตรวจสุขภาพประจำปี?

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม เช็คข้อมูลช่วงอายุว่าสามารถตรวจเช็คสุขภาพด้านใดได้บ้าง หลังจากนั้นให้เตรียมร่างกาย ดังนี้

 • งดน้ำ อาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ควรนำยาหรือผลตรวจสุขภาพนั้น ๆ ติดตัวไปด้วย เพื่อให้แพทย์นำไปประกอบการวินิจฉัย

ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการมีอะไรบ้าง?

 1. การทดสอบการได้ยิน Finger Rub Test
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง/ปี
 2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากร
  • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
  • อายุ 40-54 ปี ตรวจปีละ 1 ครั้ง
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือตรวจตามความเสี่ยง
 3. การตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  • อายุ 40-54 ปี 1 ครั้ง/ปี 
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1-2 ปี
 4. การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart 
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง/ปี
 5. การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
  • อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 6. ตรวจปัสสาวะ UA
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 7. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
  • อายุ 35-54 ปีตรวจทุกๆ 3 ปี
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 8. ตรวจการทำงานของไต Cr
  • อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 9. ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
  • อายุ 20 ปีขึันไปตรวจทุก 5 ปี
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
  • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2535 ตรวจ 1 ครั้ง
 11. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Pap Smear
  • ผู้หญิงอายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
  • ผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือตามความเสี่ยง
 12. ตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วย Via
  • อายุ 30-54 ปี ตรวจทุกๆ 5 ปี
  • อายุ 55 ปีขึ้นไปควรตรวจแบบ Pap Smear
 13. ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 14. เอกซเรย์ทรวงอก
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี | ประกันสังคม | การดูแลสุขภาพ | พนักงาน | มะเร็งปากมดลูก | รู้ใจ

สำหรับการรักษาทางทันตกรรม (การรักษาฟัน) ผู้ประกันตนที่ถือบัตรประกันสังคม จะมีค่ารักษาทางทันตกรรมต่อปีอยู่ที่ 900 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันฟรี โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วประเทศ 535 แห่ง หรือตามคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม 

ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ต้องไปตรวจที่ไหน?

การตรวจสุขภาพประจำปี การค้นหาโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ หากเรารู้เร็วก็จะสามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในประกันสังคมของแต่ละคน หรือถ้าใครจำไม่ได้ว่าสิทธิประกันสังคมของเราอยู่ที่ไหน สามารถเช็คสิทธิ์สถานพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร 1506 

ผู้ประกันตน | ประกันสังคม | การดูแลสุขภาพ | มะเร็ง | มะเร็งปากมดลูก | รู้ใจ

เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะในร่างกายต่าง ๆ ก็เสื่อมลง การตรวจสุขภาพประจำปีในแพคเกจตรวจสุขภาพปกติอาจไม่เพียงพอ แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางเพิ่มเติม เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งระบบทางเดินอาหาร คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัลตร้าซาวน์เช็คช่องท้อง และตรวจความหนาแน่นของกระดูก

จะเห็นได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย เช่น มะเร็งชนิดต่าง ๆ โรคหัวใจ เบาหวาน จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้ว การดูแลสุขภาพอย่างอื่น เช่น อาหาร การกิน การออกกำลังกายเป็นประจำ ยังสามารถช่วยละชอความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายได้อีกด้วย 

รวมไปถึงการทำประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะหากโชคร้ายเกิดตรวจพบความผิดปกติบางอย่าง ยังโชคดีที่มีเงินก้อนมาใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้เงินออมนำมารักษาตัวจนหมด รักษาตัวต่อได้ไร้กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)