ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจกับรู้ใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงทางการเงิน รู้ใจมอบแผนประกันภัยรถยนต์ที่ตอบโจทย์ การันตีด้วยคะแนนรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าจริง 4.9/5 และคะแนนรีวิวเคลมจากลูกค้า 4.7/5 เราจะเคียงข้างคุณทุกการเดินทาง คุณสามารถปรับแต่งความคุ้มครองออนไลน์ได้ตามใจ เลือกรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทุนประกันภัย ค่ารักษาพยาบาล และตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เลย

ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับรู้ใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงทางการเงิน รู้ใจมอบแผนประกันภัยรถยนต์ที่ตอบโจทย์ การันตีด้วยคะแนนรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าจริง 4.9/5 และคะแนนรีวิวเคลมจากลูกค้า 4.7/5 เราจะเคียงข้างคุณทุกการเดินทาง คุณสามารถปรับแต่งความคุ้มครองออนไลน์ได้ตามใจ เลือกรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทุนประกันภัย ค่ารักษาพยาบาล และตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมได้เลย

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจคืออะไร?

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ ทางเลือกของการประกันภัยที่ให้ทุนประกันสูง เพื่อเสริมความคุ้มครองการทำประกันภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด หรือ พ.ร.บ. นั่นเอง โดยที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้หลากหลาย ซึ่งอาจครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ไม่ว่าผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม หรือคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และอาการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด รวมทั้งรถยนต์สูญหายหรือความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ

ประเภทของประกันรถยนต์ต่างกันยังไง?

ประเภทของประกันรถยนต์ที่พบมากที่สุดคือ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองรถของคุณด้วยทุนประกันสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ความคุ้มครอง

 • รถยนต์คันเอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือยานพาหนะของบุคคลอื่นที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด
 • ความเสียหายของกระจกรถยนต์ ทั้งการซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจกใหม่

ประกันชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน ตัวอย่างเช่น

 • ความเสียหายที่เกิดจากรถหาย/ถูกโจรกรรม
 • ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติรวมน้ำท่วม
 • ค่าประกันตัว
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • และความคุ้มครองอื่น ๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใคร?

รถใหม่ป้ายแดงและรถที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี - ความเป็นรถใหม่จึงทำให้มีความเสี่ยงสูง เพราะมีโอกาสสูญหายมากกว่ารถเก่า และผู้ขับขี่อาจยังไม่คุ้นเคยในการใช้งานหรือการบังคับควบคุมรถขณะขับขี่ จึงทำให้มีความเสี่ยงมากกว่า

ผู้ขับขี่มือใหม่ไร้ประสบการณ์ - ไม่ว่าจะเป็นรถคันใดก็ตาม หากเป็นมือใหม่หัดขับแล้ว รถคันนั้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงถือว่าเหมาะสมกับผู้ขับขี่มือใหม่มากที่สุด

รถที่ใช้งานหนักหรือใช้งานเป็นประจำ ความเสี่ยงของรถแต่ละคันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ขับขี่หรือตัวรถเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและการเสื่อมสภาพของรถด้วย หากรถใช้งานหนัก วิ่งทางไกล หรือใช้เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนั้นรถที่ใช้งานหนักกว่าจึงต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้นด้วยการทำประกันรถยนต์ชั้น 1


ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ในราคาที่ประหยัดกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ความคุ้มครองต่างกันเล็กน้อย ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะคุ้มครอง

 • ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกแบบมีคู่กรณี และสามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายทางทรัพย์สินและอาการบาดเจ็บ) ที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ยังคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน ตัวอย่างเช่น

 • ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
 • ความเสียหายที่เกิดจากรถหาย/ถูกโจรกรรม
 • ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม
 • ค่าประกันตัว
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • และความคุ้มครองอื่น ๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะกับใคร?

 • รถที่ใช้งานเป็นประจำ
 • รถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถที่จอดในพื้นที่เสี่ยง หรือรถที่จอดในที่ที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด เช่น จอดรถริมถนน หรือรถที่มีความจำเป็นต้องจอดตามที่สาธารณะ

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครอง

 • ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกแบบมีคู่กรณี และสามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ยังให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน ตัวอย่างเช่น

 • ค่าประกันตัว
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • และความคุ้มครองอื่น ๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับใคร?

 • รถที่ใช้งานเป็นประจำ
 • รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะให้ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายทางทรัพย์สินและอาการบาดเจ็บ) ที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ยังคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน ตัวอย่างเช่น

 • ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
 • ความเสียหายที่เกิดจากรถหาย/ถูกโจรกรรม
 • ค่าประกันตัว
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คืออะไร?

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ยังให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน ตัวอย่างเช่น

 • ค่าประกันตัว
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. คือ ประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันที่ต้องเสียภาษีประจำปีต้องมี โดยให้ความคุ้มครองต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือคนเดินถนนก็ตาม และยังครอบคลุมการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล แต่จะไม่ให้คุ้มครองความเสียหายใด ๆ ต่อรถยนต์ของคุณหรือบุคคลภายนอก

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

หากมีอุบัติเหตุทางรถยนต์และผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ขับขี่สามารถแจ้งเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ไม่สามารถแจ้งเคลมประกันสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสำคัญ และทุพพลภาพถาวร สูงสุด 35,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 30,000 บาท

ความคุ้มครองเมื่อผู้ขับขี่ไม่เป็นฝ่ายผิด สามารถเคลมประกันได้ดังนี้

 • เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 80,000 บาท
 • เงินชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) สูงสุด 4,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 500,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท / สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

ตัวเลือกความคุ้มครองประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง?

นอกจากทุนประกันที่แตกต่างกันของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งความคุ้มครองประกันรถยนต์ได้ตามใจ ทั้งการเลือกค่าเสียหายส่วนแรก แผนการซ่อม การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ จำนวนเงินค่าซ่อมรถที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเมื่อเกิดการเคลมโดยที่คุณเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีในอุบัติเหตุ หากเป็นอุบัติเหตุเล็กที่ค่าซ่อมรถน้อยกว่าค่าเสียหายส่วนแรก คุณสามารถไม่แจ้งเคลมประกันและรักษาประวัติขับรถที่ดีได้ แต่หากรถเกิดความเสียหายมากและคุณต้องการเคลมประกัน คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และบริษัทประกันจะจ่ายค่าซ่อมรถที่เหลือให้กับรถของคุณ แต่หากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และจะได้รับการชดเชยตามทุนประกันของคุณ

ตัวอย่างการเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก

 • หากคุณเลือกค่าเสียหายส่วนแรกที่ 3,000 บาท
 • หากคุณเคลมประกันรถยนต์โดยเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ และค่าซ่อมรถคือ 25,000 บาท คุณจ่าย 3,000 บาทตามค่าเสียหายส่วนแรกที่เลือกรับไว้ และบริษัทประกันภัยจะจ่ายส่วนต่างที่เหลือ (22,000 บาท)
 • หากคุณเคลมประกันในอุบัติเหตุเล็กที่ไม่มีคู่กรณี และมีค่าซ่อมรถ 2,000 บาท คุณต้องจ่ายค่าซ่อมนี้ด้วยตัวเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดน้อยกว่าค่าเสียหายส่วนแรกของคุณที่ 3,000 บาท การไม่แจ้งเคลมประกันยังช่วยรักษาประวัติการขับขี่ที่ดีและเบี้ยประกันเมื่อคุณต่ออายุกรมธรรม์
 • หากคุณทำการเคลมประกันโดยมีคู่กรณี โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และมีค่าซ่อมรถ 40,000 บาท คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพราะคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าซ่อมทั้งหมดให้คุณ (40,000 บาท) โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลย

รู้ใจมอบส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ ให้คุณประหยัดได้มากกว่าเมื่อเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีค่าเสียหายส่วนแรกและมีการเคลมประกันรถยนต์ คุณอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามตัวอย่างนี้

 • กรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกัน 10,000 บาท เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท
 • กรมธรรม์เดียวกันแต่เลือกไม่รับค่าเสียหายส่วนแรก และมีเบี้ยประกันอยู่ที่ 12,000 บาท
 • คุณเลือกกรมธรรม์ที่มีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท เพื่อประหยัด 2,000 บาท
 • คุณแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์จากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิดในระหว่างระยะเวลาเอาประกัน และมีค่าซ่อมรถ 25,000 บาท คุณจ่าย 3,000 บาท และบริษัทประกันภัยจะจ่ายส่วนที่เหลือ (22,000 บาท)
 • ในกรณีนี้ คุณจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท เพราะเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก (ประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 2,000 บาท แต่ต้องจ่ายค่าซ่อมรถ 3,000 บาท)

การตัดสินใจว่าจะเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกอย่างไร ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับคุณและไลฟ์สไตล์การขับรถของคุณเท่านั้น


แผนการซ่อมมีอะไรบ้าง?

รู้ใจ มีแผนการซ่อมให้คุณเลือกได้ 2 รูปแบบ

 1. ซ่อมอู่ในเครือ - รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้คัดสรรร่วมบริการกับอู่ซ่อมรถชั้นนําทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และเรายินดีที่จะมอบความคุ้มค่านี้ผ่านเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าให้คุณ พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 12 เดือน ให้คุณสามารถนํารถเข้าซ่อมที่อู่ซ่อมรถในเครือได้ทันที
 2. ซ่อมศูนย์และอู่ในเครือ - รู้ใจ และ กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ร่วมกับอู่และศูนย์ซ่อมทางการของยี่ห้อรถหลายแห่ง โดยคุณสามารถนํารถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือและศูนย์ซ่อมแนะนำได้ทันที พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 12 เดือน และหากคุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมอื่น ๆ นอกเครือ กรุณาติดต่อเราอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้เราประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

ซื้อประกันรถยนต์ไฟฟ้า (รถ EV) กับรู้ใจได้มั้ย?

รู้ใจ เราเตรียมพร้อมรับการเติบโตและการขยายตัวของรถไฟฟ้าในไทย ด้วยความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ คุณสามารถปรับแต่งแผนได้ตามใจ และยังเลือกความคุ้มครองเครื่องชาร์จติดผนังที่บ้านเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพื่อช่วยปกป้องคุณจากภาระทางการเงินหากเกิดความเสียหายขณะชาร์จ รู้ใจพร้อมคุ้มครองรถ EV คู่ใจของคุณ

ดูรายละเอียดประกันรถไฟฟ้าที่รู้ใจเพิ่มเติม

Q & A

การทำประกันรถยต์ภาคสมัครใจคุ้มค่ามั้ย?

ประกันภัยภาคบังคับหรือพรบ. จะให้ความคุ้มครองพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด แต่ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เราประเมินค่าไม่ได้ในสถานการณ์นั้น ๆ และนี่คือตัวอย่างความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่พรบ.ไม่ได้คุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของตัวรถเอง
 • ป้องกันภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองรถสูญหายหรือรถโดนขโมย
 • คุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล
 • แผนความคุ้มครองที่ปรับแต่งได้
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ

ขับรถไม่บ่อยต้องมีประกันรถยนต์มั้ย?

นอกจากความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็ยังจำเป็นสำหรับรถที่ไม่ได้ขับบ่อย ๆ เพราะจะคุ้มครองรถจากความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งการสูญหาย รถโดนขโมย ไฟไหม้ และความเสียหายรูปแบบอื่น ๆ แม้ว่ารถจะจอดอยู่กับที่และไม่ได้ขับไปไหนก็ตาม นอกจากนั้นยังคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเมื่อรถที่จอดอยู่ของเราก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ประกันรถยนต์ของรู้ใจเหมาะกับใคร?

รู้ใจ คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์ ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลา เรายินดีที่จะช่วยผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคนในการค้นหากรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณ หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการต่อประกันรถยนต์กับรู้ใจ สามารถต่อประกันรถยนต์ออนไลน์ผ่านผ่านบัญชีผู้ใช้ MyAccount หรือ Roojai Mobile App

ประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกหรือไม่?

โดยทั่วไปประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอกไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์ที่คุณเลือก โดยความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน อันเป็นผลจากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ถือกรมธรรม์ บางกรมธรรม์ยังครอบคลุมความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยด้วย

ประกันรถยนต์คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติมั้ย?

ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 และชั้น 2+ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย

ประกันรถยนต์คุ้มครองรถสูญหายหรือรถโดนขโมยมั้ย?

ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2+ และชั้น 2 ให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่สูญหาย หรือความเสียหายจากการถูกโจรกรรม

ประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุหรือค่ารักษาพยาบาลมั้ย?

ประกันรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในบางกรณีทุนประกันอาจไม่ครอบคลุมสำหรับนักขับที่เคลมบ่อย ที่รู้ใจสามารถปรับแต่งแผนได้เอง เพื่อเพิ่มวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตอบโจทย์ตรงไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณสมบัติของผู้ซื้อประกันรถยนต์กับรู้ใจ มีอะไรบ้าง?

 • อายุ 20-70 ปี และมีใบขับขี่รถยนต์ (บางกรณีอาจต้องมีใบขับขี่เกิน 2 ปี)
 • ไม่มีประวัติถูกยกเลิกใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่มีการเคลมโดยเป็นฝ่ายผิด 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • รถจดทะเบียนในประเทศไทย

ประกันรถยนต์ที่รู้ใจราคาเท่าไหร่?

ประกันรถยนต์จะมีราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกัน เช่น ประสบการณ์ขับขี่ ประวัติการเคลม ยี่ห้อรถ อายุรถ และแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก โดยราคาประกันรถยนต์ของรู้ใจ จะเริ่มต้นตั้งแต่ 1,707 บาท ถึง 18,916 บาทสำหรับกรมธรรม์ที่ทุนประกันสูง

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์กับรู้ใจ?

เช็คราคาประกันรถยนต์ออนไลน์ฟรี เพื่อรับเบี้ยประกันราคาดี ความคุ้มครองสูง ที่รู้ใจเรามีประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, และ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามการใช้งานจริง คุณสามารถปรับแต่งแผน เลือกความคุ้มครอง หรือใช้บริการเสริมอย่างการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือบริการรถทดแทนระหว่างซ่อม เราคำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรมเพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงจนเกินไป แต่ได้รับบริการที่ดีและความคุ้มครองสูง พร้อมการันตีด้วยคะแนนรีวิวความพึงพอใจของลูกค้าจริง 4.9/5 และคะแนนรีวิวเคลม 4.7/5

 • เรามีประกันรถยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่และงบประมาณของคุณ
 • เช็คราคาออนไลน์ฟรี ไม่ต้องกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรของคุณ
 • ประหยัดสูงสุด 30% สำหรับผู้ขับขี่ที่ดี
 • ชำระเงินง่ายหลายช่องทาง หรือเลือกประกัน รถยนต์ ผ่อน ได้ 10 เดือน
 • เคลมผ่านวิดีโอคอลด้วย Roojai Mobile App
 • การบริการที่ยอดเยี่ยมและทีมเคลมที่พร้อมซัปพอร์ตคุณ การันตีด้วยประสบการณ์ลูกค้าจริง
 • รับประกันงานซ่อมนาน 12 เดือน ที่อู่ในเครือรู้ใจ
 • เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุไวใน 30 นาที
 • รับ Roojai Rewards ให้คุณแลกของรางวัลมากมาย
 • เลือกรับ e-Policy ได้ทันที หรือ รับเอกสารกรมธรรม์ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ติดต่อง่ายได้หลายช่องทาง ทั้งโทรผ่านมือถือ เว็บไซต์ และ Roojai Mobile App

เช็คราคาประกันรถยนต์ออนไลน์ที่รู้ใจง่ายแค่ไหน?

ที่รู้ใจ คุณสามารถเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรีภายใน 2 นาที และหากต้องการบันทึกใบเสนอราคาแล้วส่งไปยังอีเมลหลังจากสรุปยอดใบเสนอราคาแล้ว แค่คุณคลิก “บันทึกใบเสนอราคา” ที่หน้าสรุปกรมธรรม์ประกันภัย กรอกที่อยู่อีเมล และเลือก 'รับทางอีเมล' และหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถเลือกให้ฝ่ายบริการลูกค้าของเราติดต่อคุณเพื่อช่วยคุณดำเนินการหรือปรับแต่งใบเสนอราคาประกันภัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ใบเสนอราคาประกันรถยนต์จะหมดอายุเมื่อไหร่?

หลังจากที่คุณได้รับใบเสนอราคาทางอีเมลแล้ว ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยจะมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่สร้างใบเสนอราคา

ขั้นตอนซื้อประกันรถยนต์กับรู้ใจ

ซื้อประกัน รถยนต์ ออนไลน์ง่าย ๆ ภายใน 5 นาที โดยเข้าไปเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ฟรี ปรับแต่งแผนความคุ้มครอง ชำระเงินออนไลน์ และรอรับอีเมลยืนยันได้เลย คุณสามารถเลือกรับ e-Policy ได้ทันที หรือรับเอกสารภายใน 7-14 วันทำการ บางกรณีคุณอาจต้องถ่ายภาพด้วยตนเองหรือตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลก่อนเริ่มความคุ้มครอง

ช่องทางชำระเงินประกันรถยนต์กับรู้ใจ

รู้ใจรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, พร้อมเพย์, Rabbit Line Pay, TrueMoney หรือการชำระผ่าน Internet banking และคุณยังสามารถต่อประกันรถยนต์ของคุณทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Roojai Mobile App คืออะไร และใช้งานอย่างไร?

รู้ใจสร้างแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อทำให้ชีวิตของลูกค้าของเราง่ายขึ้น และขับรถปลอดภัยขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา คุณสามารถเคลมผ่านวิดีโอคอลได้หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ บนท้องถนน นอกจากนี้แอปยังแชร์ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รู้ใจแบบเรียลไทม์ระหว่างการเดินทางจนถึงที่เกิดเหตุ

คุณยังสามารถใช้ Roojai Mobile App เพื่อจัดการและต่ออายุกรมธรรม์ เข้าถึงเอกสารกรมธรรม์ แนะนำเพื่อน แลกรางวัล Roojai Rewards และอีกมากมาย ให้รู้ใจอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าที่ไหน ดาวน์โหลด Roojai Mobile App เลย

Android iOS

เบี้ยประกันรถยนต์จะเพิ่มขึ้นหากเคลมประกันปีที่แล้วมั้ย?

หากคุณเคลมประกันรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว คุณจะมีแนวโน้มที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นเมื่อต่อประกัน ข้อควรพิจารณาบางประการมีดังนี้

 • ประวัติการเคลมประกัน
 • กรมธรรม์เดิมของบริษัทประกันภัยรถยนต์
 • ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยรถยนต์มักเสนอ “ส่วนลดประวัติดี (No Claim Bonus: NCB)” เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้เคลมประกันในปีกรมธรรม์ปีก่อนหน้า

ส่วนลดประวัติดี (NCB) คืออะไร?

ส่วนลดประวัติดี (NCB) คือ ส่วนลดประกันภัยรถยนต์ประวัติดี ที่บริษัทประกันภัยจะมอบให้หากคุณไม่มีการเคลมประกันโดยเป็นฝ่ายผิด โดยจะมอบส่วนลดให้ดังนี้

 • ขับดีไม่มีการเคลมในปีแรก รับส่วนลด 20% สำหรับการต่ออายุประกันปีถัดไป
 • ขับดีไม่มีการเคลม 2 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 30% สำหรับการต่ออายุประกันปีถัดไป
 • ขับดีไม่มีการเคลม 3 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 40% สำหรับการต่ออายุประกันปีถัดไป
 • ขับดีไม่มีการเคลม 4 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 50% สำหรับการต่ออายุประกันปีถัดไป

เคลมประกันรถยนต์กับรู้ใจได้ยังไงบ้าง?

คุณมี 2 ทางเลือกสำหรับการเคลมประกันรถยนต์กับรู้ใจ

 1. ใช้ Roojai Mobile App เพื่อทำการเคลมทันทีผ่านวิดีโอคอล
 2. โทรหาสายด่วนเจ้าหน้าที่เคลมที่ 02 585 8844

ติดต่อรู้ใจทางไหนได้บ้าง?

 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ (เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ / ซื้อประกันภัย / สอบถามเพิ่มเติม) ติดต่อ 02 582 8899
 • แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ติดต่อ 02 582 8844 หรือติดต่อผ่าน Roojai Mobile App
 • ส่งข้อความถึงเรา

เคล็ดลับประกันรถยนต์

 • เลือกแผนที่ใช่ ด้วยการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ และเลือกแผนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคุณ หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม หรือน้ำท่วม คุณสามารถเลือกไม่รับความคุ้มครองนี้เพื่อประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
 • เช็คราคาออนไลน์และปรับแต่งกรมธรรม์ของคุณได้ตามใจ โดยคุณสามารถลดเบี้ยประกันได้ด้วยการเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก หรือเลือกแผนผู้ขับขี่ระบุชื่อ หากคุณเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียว
 • เลือกรับ e-Policy เพื่อรับเอกสารกรมธรรม์ทันทีที่อีเมลของคุณ
 • ดาวน์โหลด Roojai Mobile App คุณจะสามารถเคลมได้ทันทีผ่านวดิโอคอล อัพโหลดรูปถ่ายการตรวจสภาพรถ (ในกรณีที่จำเป็น) ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ และใช้ Roojai Rewards ของคุณผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย

คำจำกัดความ

แผนประกันรถยนต์ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ที่เสนอทางเลือกและทุนประกันที่แตกต่างกัน
ปัจจัยเสี่ยง สิ่งที่เพิ่มโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
เหตุการณ์ที่ไม่ใช่การชน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อยานพาหนะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร แต่ไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ทีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสร้างความเสียหายโดยไม่คาดคิด
ทายาท บุคคลที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายว่ามีสิทธิในการรับมรดกทางการเงินหรือทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทรัพย์สินหรือสิ่งของทางกายภาพที่เป็นของบุคคลอื่น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด