Share and Fill you tank!

เมื่อซื้อและแบ่งปันประสบการณ์

รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท

ซื้อประกันประเภท 1 กับ Roojai.com และแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจในการใช้บริการผ่านเฟสบุ๊ค
รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 500 บาท เป็นของขวัญจาก Roojai.com

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์กับ Roojai.com และแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจในการใช้บริการผ่านเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2559
    รับฟรี!บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 500 บาท/รถยนต์ 1 คัน
  • บัตรเติมน้ำมันปตท.ใช้ได้ที่ปั๊มปตท.ทุกสาขา มีอายุถึง 31 ธ.ค. 2559
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ของรางวัลจะนำส่งพร้อมกับเอกสารกรรมธรรม์ หรือหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7-15 วัน
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด