Roojai

คาถาเดินทางปลอดภัย คุ้มครองคนขับรถ ฉบับสั้น จำง่าย สวดสะดวก

คาถาเดินทางปลอดภัย คุ้มครองคนขับรถ ฉบับสั้น จำง่าย สวดสะดวก | รู้ใจ

หัวใจสำคัญของการขับรถไม่ว่าจะระยะทางใกล้หรือขับรถทางไกล การขับขี่ปลอดภัยคือสิ่งที่ทุกคนคิดถึงมากที่สุด นอกจากการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้ว ยังมีรูปแบบของสายมู ผ่านบทสวด คาถาเดินทางปลอดภัย หรือคาถามหานิยมที่นักขับรถทั้งหลายมักจะมองหามาติดประจำรถไว้ หรือไม่ก็ท่องสวดให้ขึ้นใจ ถือเป็นคาถาคลาดแคล้วที่จะช่วยสร้างความปลอดภัย และทำให้คนขับรถที่นับถือพุทธคุณรู้สึกอุ่นใจขึ้นนั่นเอง

รู้ใจเสริมกำลังใจให้กับคนขับรถทุกท่าน ด้วยการรวบรวมคาถามหานิยมสำหรับการขับรถทางไกล มุ่งเน้นไปยังความคุ้มครอง แคล้วคลาด เดินทางปลอดภัยในทุกจังหวะการขับขี่ มีคาถาสั้น ๆ ดี ๆ ที่น่าสนใจที่ขอแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ใช้กันดังนี้ เน้นจำง่ายกับคาถาเดินทางปลอดภัย สั้น ๆ ท่องสวดก่อนขับรถ สำหรับคาถาเดินทางปลอดภัย ในความเป็นจริงมีให้เลือกสวดอย่างมากมาย บางบทบางตอนเป็นการย่อคาถาใหญ่ให้สั้นลงมา แต่เมื่อสอบถามบรรดาคนขับรถทั้งหลาย แทบทุกคนต่างเลือกใช้คาถามหานิยมที่ทางรู้ใจได้เก็บรวบรวมเอาไว้ให้คุณผู้อ่าน สามารถนำไปท่องจำหรืออาราธนาพรให้กับการขับรถในครั้งนั้นให้แคล้วคลาดจากอันตราย ขับขี่ปลอดภัยได้ในทันที มีคาถาอะไรบ้าง มาไล่เรียงดูไปพร้อม ๆ กัน

คาถาเดินทางปลอดภัย | ขับรถ | รู้ใจ

คาถาแคล้วคลาด ขับรถปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

สำหรับคาถาบทนี้ประหนึ่งการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผลบุญนั้นส่งกลับมายังการขับรถให้ได้รับความคุ้มครอง เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทาง สำหรับการท่องคาถานี้ให้เริ่มจากการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการตั้งนะโม 3 จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำการสวดคาถา โดยสวดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการภาวนาให้ตลอดการเดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดทั้งเส้นทางนั่นเอง

คาถาเดินทางปลอดภัย สำหรับการขับรถทางไกล

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

อีกหนึ่งคาถามหานิยมที่ใช้ในการสวดภาวนาก่อนการเดินทางได้แก่ คาถา มะติ ยาเต ที่เชื่อกันว่าเป็นการบริกรรมคาถาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ที่มุ่งเน้นไปยังการออกเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกล ให้ทุกจังหวะการเดินทางให้ได้รับความปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไร้อุปสรรคหรืออุบัติเหตุใด ๆ และประสบผลดีตลอดทั้งเส้นทาง

โดยการบริกรรมคาถานี้ให้เริ่มจากบูชาพระพุทธด้วยการตั้งนะโม 3 จบ เช่นเดิม จากนั้นให้ตามด้วยคาถาในข้างต้นจำนวน 1 จบ หรือ อาจมากกว่านั้นแต่ขอให้ลงท้ายเป็นเลขคี่ เพื่อเพิ่มเติมความเป็นสิริมงคล และความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะกับการขับรถทางไกลไปยังต่างบ้านต่างแดนนั่นเอง

คาถารอดพ้นอันตราย

“นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง”

สำหรับการกล่าวคาถานี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกล ไม่คุ้นเคย ดูไม่ปลอดภัย สำหรับการเริ่มต้นกล่าวคาถาสำหรับการปกป้องในครั้งนี้ให้เริ่มต้นจากการตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นให้ทำการสวดคาถาตามอีก 3 จบ เชื่อว่าผลของการสวดมนต์เพื่อขอการป้องกันนี้จะปกปักรักษาตัวคนขับรถให้ห่างไกลจากอันตรายและการปองร้ายทั้งปวงได้

เดินทางปลอดภัย | คาถา | รู้ใจ

คาถาแคล้วคลาดด้วยพุทธคุณเป็นที่ตั้ง

“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ รักกะเมสะเม”

สำหรับการท่องคาถาในบทนี้เป็นการพึ่งในพุทธคุณสำหรับการป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เป็นคาถาสายเย็นเน้นแผ่ความเมตตาออกไปให้ถ้วนทั่วเพื่อให้ความดี และความเมตตาในรูปแบบของคาถาพระพุทธช่วยปกป้องคุ้มครอง และดลบันดาลความสุข ความสงบให้กับทุกสิ่งตลอดเส้นทาง เริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยเนื้อหาของคาถาหนึ่งรอบก่อนการเดินทางแต่ละครั้ง ให้ผลพุทธคุณหนุนนำชีวิตไปในทุกเส้นทาง

คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี (วันที่เดินทาง หรือกล่าวว่า “วันนี้”) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ( 3 จบ )”

เป็นบทคาถาที่เชื่อมโยงการท่องสวดด้วยบท อิติปิโส ที่เป็นบทอาราธนาที่คนไทยทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีในการเชิดชูพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับการเริ่มต้นกิจการอันใดก็ตามให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง

ในบทสวด อิปิติโส นี้ได้ถูกนำมารวมกับคาถาฤกษ์งามยามดีสำหรับการเดินทาง วันนี้เป็นวันแห่งชัย วันแห่งโชค ด้วยพุทธคุณที่ไหลมาอย่างล้นเหลือให้กับชีวิต นับเป็นคาถาใหญ่ที่ให้พรแก่นักขับรถอย่างมากมาย

สำหรับใครหลายคนที่ได้เห็นเนื้อหาของคาถาครั้งแรกอาจมองว่าเป็นคาถาที่ยาวมากเหลือเกิน ยากที่จะจำได้ทั้งหมด แต่ถ้าได้ใช้คาถานี้ไปนาน ๆ รับรองว่า จะจำได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และสร้างผลบุญให้กับคุณได้อย่างมหาศาล

สวดมนต์ | คาถามหานิยม | รู้ใจ

คาถามหานิยมที่สุดคือความไม่ประมาท

สำหรับคาถาที่สำคัญที่สุดให้ทุกจังหวะการขับรถเป็นไปด้วยความราบรื่น คือคาถาแห่งการตั้งสติและความไม่ประมาทนั่นเอง เชื่อเหลือเกินว่าทุกบทสวดที่มีการคิดค้นขึ้นมานั้น มุ่งหวังไปยังการตั้งสติในการขับรถด้วยความปลอดภัย ไม่ว่อกแว่ก หรือสนใจในสิ่งอื่น รวมไปถึงการทำใจให้สงบไม่เกิดอารมณ์ร้อนแรงฉุนเฉียวที่เป็นต้นเหตุแห่งอุบัติเหตุทั้งปวง

ดังนั้นไม่ว่าจะคาถาอะไรความตั้งตนอยู่บนสติและไม่ประมาท หมายถึงความปลอดภัยสูงสุดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นการขับรถที่ราบรื่นที่สุด

คำแนะนำสำหรับการขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง

นอกจากมีคาถามหานิยมสำหรับการบริกรรมคาถาเพื่อการเดินทางแล้ว การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง รู้ใจขอนำเสนอเคล็ดลับดี ๆ สำหรับการเตรียมตัวในการขับรถไม่ว่าจะทางใกล้หรือขับรถทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

ตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ

จุดเริ่มต้นแห่งความปลอดภัยคือการดูแลรถที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางคือการนำรถเข้าตรวจสภาพในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเช็กน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอร์รี่ ยาง ตามเวลา เพียงเท่านี้จะช่วยทำให้การเดินทางของคุณมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถทางไกลในแต่ละรอบ

ก่อนการเดินทางควรเตรียมร่างกายให้พร้อม การพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทุกครั้งก่อนการเดินทาง การนอนหลับให้เต็มที่และงดเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภท ย่อมทำให้ร่างกายสดชื่นพร้อมต่อการเดินทางในทุกเวลา

ประกันรถยนต์ | ตรวจสภาพรถ | รู้ใจ

มีประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมในทุกด้าน

อีกหนึ่งตัวช่วยที่ควรมีติดรถเอาไว้คือ ประกันรถยนต์รวมไปถึงประกันภัยสำหรับการเดินทาง เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจจะเกิดขึ้นในตอนไหน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้รอบด้าน ย่อมหมายถึงมีเพื่อนร่วมทางคอยอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง

คาถามหานิยม คาถาแคล้วคลาด คาถาเดินทางปลอดภัยสำหรับคนขับรถใช้เวลาในการท่องจำไม่นาน หากสามารถจำได้อย่างครบถ้วน รับรองว่าคาถาเหล่านี้คือคาถาชั้นดีที่สามารถคุ้มครองคุณให้เดินทางปลอดภัยได้ แต่เพื่อการป้องแบบครบทุกมิติ การมีประกันรถยนต์คือการดูแลทางกายภาพที่สามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างแน่นอน นอกจากคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีบริการพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วไทย เป็นผู้ช่วยตัวจริงที่พร้อมดูแลคุณตลอดทุกเส้นทาง

สามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงประกันภัยออนไลน์ต่าง ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลย (Official Line ID: @roojai)