Roojai

ขับบิ๊กไบค์ในเมืองใหญ่ การจราจรติดขัด ขับยังไงช่วยให้ปลอดภัยได้มากกว่า

ขับบิ๊กไบค์ในเมืองใหญ่ การจราจรติดขัด ขับยังไงให้ปลอดภัย | รู้ใจ

ขับบิ๊กไบค์ ถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่มีความปรารถนาอยากมีรถมอเตอร์ไซต์บิ๊กไบค์พลังแรงที่สามารถขับไปได้ในทุกหนทุกแห่ง เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับชีวิตของใครหลายคน แต่การเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบค์จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งต่อตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองใหญ่หรือเขตชุมชนที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่น รูปแบบการขับขี่อย่างไรที่ถือว่าไม่เป็นอันตรายและยังคงได้สนุกไปกับรถคันโปรดของคุณ รู้ใจชวนรู้กับการขับบิ๊กไบค์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อสภาพการจราจรติดขัดในเขตเมืองใหญ่และเขตชุมชน ว่าควรมีรูปแบบการขับขี่อย่างไรบ้าง

ขับบิ๊กไบค์ในสภาพการจราจรติดขัดในเขตเมืองใหญ่และเขตชุมชน | รู้ใจ

โจทย์สำคัญสำหรับนักขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองคืออะไร?

การขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองใหญ่หรือเขตชุมชน ถือเป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะในเขตเมืองใหญ่นั้นประกอบไปด้วยผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนมากมายทั้งคนเดินเท้า รถโดยสาร และรถส่วนบุคคลคันอื่น ซึ่งการขับด้วยความประมาทและคึกคะนองย่อมสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมการขับบิ๊กไบค์เพื่อควบคุมไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท โดย 1 ในหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงคือ เรื่องของการจำกัดความเร็วของการขับบิ๊กไบค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงกับขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองใหญ่ด้วย

ซึ่งในหัวข้อต่อไปจะได้ทำการพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง นอกจากเรื่องของความเร็วแล้ว มารยาทในการขับบิ๊กไบค์และความปลอดภัยพื้นฐานทั้งปวงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งผู้ขับรถควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณและผู้ร่วมใช้ถนนสามารถร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกันได้อย่างปลอดภัย

โจทย์สำคัญสำหรับนักขับบิ๊กไบค์ในเขตเมือง | รู้ใจ

คำแนะนำในการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองมีอะไรบ้าง?

เขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัดและหนาแน่น มีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก ถือเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับการขับขี่ที่ต้องเอาใจใส่และระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองใหญ่ต้องมีการควบคุมรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันว่าในการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองนั้นมีหลักปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

1.การแต่งกายสำหรับการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมือง

สิ่งสำคัญอย่างแรกสำหรับความปลอดภัยในการขับขี่เริ่มต้นที่ตัวของผู้ขับขี่เอง โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนมักเข้าใจว่าการสวมเสื้อผ้าสำหรับการขับบิ๊กไบค์นั้นมีไว้เพื่อสำหรับการเดินทางระยะไกลเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ในเขตเมืองก็ยังคงมีความจำเป็นด้วยเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ สำหรับการระบุตำแหน่งหรือแจ้งพิกัดของตนเอง เพราะการขับขี่ในเขตเมืองมีรถเคลื่อนตัวไปมาอยู่ตลอดเวลา การมีเครื่องหมายเหล่านี้ติดอยู่บนชุดขับบิ๊กไบค์ย่อมทำให้ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นรถได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเราขับบิ๊กไบค์ก็ตาม

แต่สำหรับในเขตเมืองยังคงมีรถที่มีขนาดใหญ่กว่าร่วมทางด้วย และการขับรถในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนี้ย่อมมีจุดบอดในการมองเห็น ดังนั้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีการป้องกันอุบัติเหตุ รวมไปถึงการแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของเราได้อย่างชัดเจนย่อมรักษาความปลอดภัยของเราได้อย่างมาก

การแต่งกายสำหรับการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมือง | รู้ใจ

2.ความเร็วของรถบิ๊กไบค์ที่ใช้ได้ในเขตเมือง

หลังจากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ในเขตเมืองบ่อยครั้ง ทำให้มีการนำกฎหมายในการจำกัดความเร็วมาใช้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีการประกาศใช้และควบคุมความเร็วสำหรับการขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่การจราจรติดขัด ความเร็วที่สามารถใช้ได้ในเขตเมืองใหญ่ไม่ควรเกิน 60 กม./ชม. ถือเป็นความเร็วที่เหมาะสมต่อการควบคุมรถบิ๊กไบค์

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น การทำความเร็วที่สูงกว่านี้ ทำให้ต้องหยุดรถกะทันหัน แรงเฉื่อยที่เกิดจากความเร็วของรถบิ๊กไบค์ที่ส่งมาไม่อาจทำให้รถจอดได้ในทันทีเมื่อต้องการหยุดรถ ดังนั้น การขับบิ๊กไบค์ในเขตเมืองใหญ่แต่ละครั้งควรปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องความเร็วรถอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

ความเร็วของรถบิ๊กไบค์ที่ใช้ได้ในเขตเมือง | รู้ใจ

3.คำนึงและปฏิบัติตนให้เหมือนกับขับรถยนต์คันหนึ่ง

ในเวลานี้มีข้อกฎหมายเพื่อต้องการยกระดับการขับบิ๊กไบค์เหมือนรถยนต์คันใหญ่ 1 คัน ซึ่งสำหรับใครหลายคนมองว่ารถบิ๊กไบค์คือรถมอเตอร์ไซต์ประเภทหนึ่ง แต่สำหรับต่างประเทศกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการขับบิ๊กไบค์เป็นกฎหมายและระเบียบข้อเดียวกันกับการขับรถยนต์เลยทีเดียว

นั่นหมายความว่า รถบิ๊กไบค์ไม่อาจขับซอกแซก ฉวัดเฉวียน ไปตามพื้นที่แคบต่าง ๆ ระหว่างรถยนต์คันใหญ่ เมื่อถึงพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับบิ๊กไบค์จะต้องเข้าแถวต่อคิวในเส้นทางจราจรเหมือนรถคันใหญ่หนึ่งคันเลย ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยยังไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมากนัก แต่เพื่อให้การขับขี่ทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบมาตรฐานสากล ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังบังคับรถที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับรถยนต์คันหนึ่งอยู่

4.การอยู่ในทางแยกร่วม

อีกหนึ่งจุดเกิดเหตุที่มักเป็นปัญหาอยู่เสมอคือทางแยกร่วม ส่วนใหญ่อุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมักมาจากความประมาท และไม่ระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะจากรถบิ๊กไบค์ที่หลายคันไม่ยอมลดความเร็วเมื่อเข้าสู่ทางแยกร่วม จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนและความเสียหายได้

ดังนั้น ทุกครั้งเมื่อขับบิ๊กไบค์ในพื้นที่ทางแยกร่วม การลดความเร็วที่อยู่ในวิสัยที่ควบคุมรถได้ การเฝ้าสังเกตผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง รวมไปถึงการเว้นระยะห่างตามที่ข้อกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ย่อมทำให้ทุกการขับขี่รถบิ๊กไบค์ของคุณเต็มไปด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ขับบิ๊กไบค์ในทางแยกร่วม | รู้ใจ

อบรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จำเป็นแค่ไหน?

สำหรับใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็น เพราะขับบิ๊กไบค์เป็นอยู่แล้ว ทำไมต้องไปเรียนขับบิ๊กไบค์อีก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรถบิ๊กไบค์นั้นมีมากกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป ดังนั้นการเข้าร่วมการอบรมกับศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานรถบิ๊กไบค์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการขับขี่ที่ถูกต้อง

โดยภายในศูนย์เรียนรู้เหล่านี้จะมีการแยกประเภทของรถบิ๊กไบค์แต่ละแบบเอาไว้อย่างชัดเจน และแนะนำรูปแบบที่เหมาะสมของรถบิ๊กไบค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเขตเมืองใหญ่ เขตชุมชน รวมไปถึงการเรียนรู้การขับขี่ที่ถูกต้องในสภาวะต่าง ๆ ย่อมทำให้ผู้ขับขี่เกิดความมั่นใจในการควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำวุฒิบัตรการเรียนรู้ที่ได้นั้นไปทำการยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถบิ๊กไบค์ ซึ่งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าผู้ขับบิ๊กไบค์จะต้องมีใบขับขี่เฉพาะแบบอีกด้วย ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติที่คนรักในการขับขี่รถบิ๊กไบค์ต้องเรียนรู้

การขับขี่รถบิ๊กไบค์ และการได้ครอบครองเจ้ามอเตอร์ไชต์คันใหญ่คือรางวัลแห่งความสำเร็จในชีวิต แต่การขับขี่ด้วยความใส่ใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมเดินทางคือเรื่องที่ผู้ขับบิ๊กไบค์ทุกคนต้องให้ความใส่ใจอย่างสูง โดยเฉพาะการขับขี่ในเขตเมืองใหญ่ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมาก

ที่สำคัญ สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ การมีประกันมอเตอร์ไซค์สำหรับรถบิ๊กไบค์ถือเป็นความคุ้มครองสำคัญที่คนรักรถบิ๊กไบค์ทุกคนควรมี เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณจะมีผู้ช่วยชั้นดีในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้คุณ เลือกรู้ใจ ประกันออนไลน์ เรามีแผนประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้คุณได้เลือกปรับแต่งได้ตามใจ ซื้อง่าย จ่ายเบา ๆ ผ่อนได้สบายกระเป๋าสูงสุด 10 เดือน สามารถขอคำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณในทุกเวลา

ติดตามข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงโปรโมชั่นใหม่ ๆ จากรู้ใจได้ที่ Facebook Page: Roojai หรือ Official Line ID: @roojai ได้เลย